PN-EN ISO 13473-1:2019-04 - wersja angielska

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN
Charakterystyka tekstury nawierzchni przy użyciu profili powierzchniowych -- Część 1: Określanie średniej głębokości profilu

Zakres

Niniejszy dokument opisuje metodę badania do określania średniej głębokości makrotekstury nawierzchni (patrz Rozdział 3) przez pomiar profilu powierzchni i obliczenie głębokości tekstury z tego profilu. Technika ta ma na celu zapewnienie średniej wartości głębokości tylko makrotekstury nawierzchni i jest uważana za niewrażliwą na mikroteksturę nawierzchni i charakterystykę nierówności.
Celem tego dokumentu jest udostępnienie uznanej na całym świecie procedury określania głębokości tekstury nawierzchni która jest alternatywą dla tradycyjnie stosowanej metody objętościowej (zazwyczaj z użyciem piasku lub kulek szklanych), dając porównywalne wartości głębokości tekstury. W tym celu w niniejszym dokumencie opisano procedury filtrowania, które mają zapewnić możliwie najlepszą reprezentację głębokości tekstury określonej metodą łat objętościowych [13].
Nowoczesne używane profilometry są prawie wyłącznie typu bezstykowego (na przykład laser, lekka szczelina lub arkusz świetlny, aby wymienić tylko kilka) i ten dokument jest przeznaczony głównie dla tego typu. Nie wyklucza to jednak zastosowania jego części do innych typów profilometrów.
Niniejsza seria ISO 13473 została opracowana w wyniku potrzeby zidentyfikowanej podczas określania powierzchni testowej do pomiaru hałasu pojazdu (patrz ISO 10844: 2014 [6]). Pomiary głębokości makrotekstury zgodnie z tym dokumentem nie są na ogół odpowiednie do określania warunków testowych pomiarów hałasu pojazdu lub ruchu, ale mają ograniczone zastosowania jako uzupełnienie w połączeniu z innymi sposobami określania nawierzchni.
Niniejsza metoda badania jest właściwa do określania średniej głębokości profilu (MPD) nawierzchni. Ten MPD można przekształcić do wielkości, która szacuje głębokość makrotekstury zgodnie z metodą plastra objętościowego. Ma zastosowanie do badań w terenie, jak również do badań laboratoryjnych na próbkach nawierzchni. W połączeniu z innymi metodami pomiarowymi wartości głębokości makrotekstury ma zastosowanie do oceny właściwości przeciwpoślizgowych nawierzchni (patrz np. Referencja [15]), oszacowania charakterystyk hałasu i oceny przydatności materiałów stosowanych do warstw ścieralnych.
Metoda ta, wraz z innymi pomiarami (w stosownych przypadkach), takimi jak porowatość lub mikrotekstura, może być wykorzystana do oceny jakości nawierzchni.
Ten dokument jest dostosowany do pomiaru tekstury nawierzchni i nie jest przeznaczony do innych zastosowań. Kształt, wielkość i rozkład cząstek kruszywa nawierzchniowego są cechami chropowatości powierzchni nieuwzględnionymi w tej procedurze. Metoda nie ma na celu zapewnienia pełnej oceny właściwości tekstury nawierzchni. W szczególności wiadomo, że występują problemy z interpretacją wyniku, jeśli metoda jest stosowana do nawierzchni porowatych lub rowkowanych (patrz Załącznik B).
UWAGA Inne Normy Międzynarodowe dotyczące metod profilowania powierzchni obejmują na przykład referencje [1], [2] i [3]. Chociaż nie jest to wyraźnie określone, są one używane głównie do pomiaru wykończenia (mikrotekstury) powierzchni metalowych i nie są przeznaczone do stosowania do nawierzchni.

* wymagane pola

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 13473-1:2019-04 - wersja angielska
Tytuł Charakterystyka tekstury nawierzchni przy użyciu profili powierzchniowych -- Część 1: Określanie średniej głębokości profilu
Data publikacji 03-04-2019
Liczba stron 56
Grupa cenowa U
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 212, Budowy i Utrzymania Dróg
Wprowadza EN ISO 13473-1:2019 [IDT], ISO 13473-1:2019 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 13473-1:2005 - wersja angielska
ICS 93.080.20