PN-EN 12193:2019-01 - wersja angielska

Bez VAT: 165,10  PLN Z VAT: 203,07  PLN
Światło i oświetlenie -- Oświetlenie w sporcie

Zakres

Niniejsza norma określa wymagania dot. oświetlenia dla wewnętrznych i zewnętrznych wydarzeń sportowych najczęściej praktykowanych w Europie. Norma ta uwzględnia jedynie oświetlenie sztuczne. Zawiera wytyczne do projektowania i kontroli instalacji oświetleniowych sportowych pod względem natężenia oświetlenia, równomierności, ograniczeń olśnienia i właściwości koloru źródła światła. Wszystkie wymienione wymagania uważane są jako wymagania minimalne. Norma określa również metody pomiarów wymienionych wielkości.Dla ograniczenia olśnienia, zwraca również uwagę na ograniczenia dotyczące lokalizacji opraw do konkretnych zastosowań.
Do oświetlenia awaryjnego norma ta odnosi się do wymagań normy EN 1838.

* wymagane pola

Bez VAT: 165,10  PLN Z VAT: 203,07  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 12193:2019-01 - wersja angielska
Tytuł Światło i oświetlenie -- Oświetlenie w sporcie
Data publikacji 29-01-2019
Liczba stron 52
Grupa cenowa U
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 4, Techniki Świetlnej
Wprowadza EN 12193:2018 [IDT]
Zastępuje PN-EN 12193:2008 - wersja angielska
ICS 91.160.01, 97.220.10