PN-EN ISO 12855:2016-03 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 12855:2022-11 - wersja angielska

Bez VAT: 281,40  PLN Z VAT: 346,12  PLN
Elektroniczny pobór opłat -- Wymiana informacji między świadczeniem usług a pobieraniem opłat drogowych

Zakres

W niniejszej Normie Międzynarodowej określono:
– interfejsy między systemami elektronicznego poboru opłat (EFC) przeznaczonymi do usług związanych z transportem drogowym, np. pobieraniem opłat od użytkowników dróg, kontrolą parkingów oraz dostępu; norma nie dotyczy interfejsów systemu EFC przeznaczonych dla transportu publicznego; system EFC może zawierać dowolny system EFC, np. również systemy automatycznie odczytujące tablice rejestracyjne pojazdów mijających punkty poboru opłat;
– wymianę informacji między centralnym wyposażeniem dwóch podmiotów świadczącego usługi oraz pobierającego opłaty drogowe, np. dane powiązane z pobieraniem opłat (zgłoszenia opłat, szczegóły płatności) dane administracyjne, oraz potwierdzenie danych;
– mechanizmy przekazu i funkcje pomocnicze;
– przedmiot informacji, składnia danych i semantyka;
– przykłady wymiany danych (patrz Załącznik C i Załącznik D) i,
– przykład użycia niniejszej Normy Międzynarodowej dla europejskiej usługi pobierania opłat elektronicznych (EETS) (parz Załącznik F).
Niniejsza Norma Międzynarodowa dotyczy dowolnej usługi związanej z pobieraniem opłat drogowych oraz dowolnej technologii stosowanej do pobierania opłat. Określana jest jako podstawowa norma dotycząca transakcji oraz struktury danych w protokole komunikacji, które mogą być użyte w określonym celu. Szczegółowe definicje obowiązkowych i fakultatywnych elementów podczas rzeczywistego wdrożenia określono w innym miejscu. Nie określono wszystkich sekwencji komunikacyjnych, stosów komunikacyjnych i częstotliwości. Zakres niniejszej Normy Międzynarodowej przedstawiono na Rysunku 2. W Załączniku A określono, przy użyciu abstrakcyjnej notacji składniowej numer jeden (ASN.1) zgodnie z ISO/IEC 8824-1, rodzaj danych oraz powiązany system kodowania w odniesieniu do fragmentów danych opisanych w Rozdziale 6.
Niniejsza Norma Międzynarodowa nie dotyczy:
– wszelkiej komunikacji między podmiotem pobierającym opłaty drogowe (TC) lub dostawcą usług związanych z elektronicznym pobieraniem opłat drogowych (TSP), a inną stroną zaangażowaną;
– wszelkiej komunikacji między elementami podmiotu pobierającego opłaty drogowe (TC) i dostawcą usług związanych z elektronicznym pobieraniem opłat drogowych (TSP), która nie jest częścią komunikacji zaplecza;
– procesów dotyczących płatności oraz wymiany rachunkowych dokumentów podatkowych, handlowych lub prawnych; oraz
– definicji kanałów usług komunikacyjnych, protokołów oraz prymitywów działania do przekazu struktur danych w protokole komunikacji.

* wymagane pola

Bez VAT: 281,40  PLN Z VAT: 346,12  PLN

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe Plik “ISO12855(2015)EfcInfoExchangev4.asn” jest dostępny do pobrania na https://standards.iso.org/iso/12855
Numer PN-EN ISO 12855:2016-03 - wersja angielska
Tytuł Elektroniczny pobór opłat -- Wymiana informacji między świadczeniem usług a pobieraniem opłat drogowych
Data publikacji 08-03-2016
Data wycofania 03-11-2022
Liczba stron 116
Grupa cenowa XA
Sektor SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
Organ Techniczny KT 17, Pojazdów i Transportu Drogowego
Wprowadza EN ISO 12855:2015 [IDT], ISO 12855:2015 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 12855:2012 - wersja angielska, PN-EN ISO 12855:2012/AC:2014-07 - wersja angielska
ICS 35.240.60
Zastąpiona przez PN-EN ISO 12855:2022-11 - wersja angielska