PN-EN ISO 12855:2022-11 - wersja angielska

Bez VAT: 309,90  PLN Z VAT: 381,18  PLN
Elektroniczny pobór opłat -- Wymiana informacji pomiędzy świadczeniem usług a pobieraniem opłat drogowych

Zakres

W niniejszym dokumencie określono:
– interfejsy między systemami back-office elektronicznego poboru opłat (EFC) przeznaczonymi do usług transportowych związanych z pojazdami, np. pobieraniem opłat od użytkowników dróg, kontrolą parkingów oraz dostępu;
– wymiany informacji między systemem back-end spełniającym dwie funkcje świadczenia usług i poboru opłat, np.:
– wymianę danych związanych z opłatami (zgłoszenia opłat, szczegóły płatności),
– dane administracyjne oraz
– dane potwierdzające;
– mechanizmy transferu i funkcje pomocnicze;
– przedmiot informacji, składnię i semantykę danych.
Niniejszy dokument może być stosowany do dowolnej usługi związanej z pojazdami i dowolnej technologii użytej do poboru opłat.
Typy danych i związane z nimi kodowanie odnoszące się do elementów danych opisane w Rozdziale 6 zostały zdefiniowane w Załączniku A z użyciem abstrakcyjnej notacji składniowej jeden (ASN.1) zgodnie z ISO/IEC 8824-1.
W niniejszym dokumencie określono podstawowe mechanizmy protokołu, za pomocą których możliwe jest określanie i wykonywanie złożonych transferów (transakcji) przez implementacje.
W niniejszym dokumencie nie określono między innymi:
– wszelkiej komunikacji między podmiotem pobierającym opłaty drogowe (TC) lub dostawcą usług związanych z elektronicznym pobieraniem opłat drogowych (TSP), a inną stroną zaangażowaną;
– wszelkiej komunikacji między elementami TC oraz TSP, która nie jest częścią komunikacji back-office;
– interfejsów systemów EFC dla transportu publicznego;
– wszelkich złożonych transferów (transakcji), tj. sekwencji wzajemnie powiązanych jednostek danych aplikacji (ADU), które mogą dotyczyć kilku wymian jednostek danych protokołu aplikacji (APDU);
– procesów dotyczących płatności oraz wymiany rachunkowych dokumentów podatkowych, handlowych lub prawnych;
– definicji kanałów usług komunikacyjnych, protokołów oraz prymitywów usług do przekazywania APDU.

* wymagane pola

Bez VAT: 309,90  PLN Z VAT: 381,18  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 12855:2022-11 - wersja angielska
Tytuł Elektroniczny pobór opłat -- Wymiana informacji pomiędzy świadczeniem usług a pobieraniem opłat drogowych
Data publikacji 03-11-2022
Liczba stron 168
Grupa cenowa XC
Sektor SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
Organ Techniczny KT 17, Pojazdów i Transportu Drogowego
Wprowadza EN ISO 12855:2022 [IDT], ISO 12855:2022 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 12855:2016-03 - wersja angielska
ICS 03.220.20, 35.240.60