PN-EN ISO 17575-1:2016-05 - wersja angielska

Norma wycofana

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN
Elektroniczny pobór opłat -- Definicja interfejsu aplikacji dla systemów autonomicznych -- Część 1: Pobieranie opłat

Zakres

W niniejszej części ISO 17575 określono format i semantykę wymiany danych pomiędzy aplikacją Front End (OBE plus opcjonalne proxy) oraz odpowiadającą jej aplikacją Back End w autonomicznych schematach poboru opłat drogowych. Określono elementy informacji wykorzystywane do generowania raportów z poboru opłat zawierających informacje o korzystaniu z dróg przez dany pojazd w określonych odstępach czasu, wysyłane z aplikacji Front End do aplikacji Back End. Określono również zakres danych do wykorzystania w celu rekonfiguracji trwającego procesu zbierania w aplikacji Front End informacji właściwych procesowi poboru opłat. Zakres przedstawiono na Rysunku 1. Wygenerowanie raportu z poboru opłat jest zależne od danych konfiguracyjnych uznanych za znajdujące się w aplikacji Front End. Proces tworzenia raportu z poboru opłat może być skonfigurowany indywidualnie dla danego schematu poboru opłat drogowych dostosowując go do potrzeb lokalnych. Raporty z poboru opłat generowane zgodnie z założeniami niniejszej części ISO 17575 są zgodne z wymaganiami wywodzącymi się z koncepcji architektonicznej określonej w ISO 17573:2010. Definicje zawarte w niniejszej części ISO 17575 zawierają:
— dane raportowe, tzn. dane służące przekazywaniu informacji o stanie użytkowania dróg z aplikacji Front End do aplikacji Back End, w tym odpowiedź zwrotną z aplikacji Back End do aplikacji Front End,
— dane wspierające mechanizmy bezpieczeństwa,
— dane kontraktowe, tzn. dane służące identyfikacji podmiotów umownych,
— dane o stanie użytkowania dróg, tzn. dane służące do raportowania natężenia ruchu na danej drodze,
— dane księgowe do zarządzania kontem, na które wpływają opłaty drogowe,
— dane dot. wersji, oraz
— dane służące sprawdzaniu zgodności, tzn. dane zaimportowane z ISO 12813:2015, które są wymagane do komunikacji służącej sprawdzaniu zgodności. W Załączniku A podano specyfikacje typów danych przy wykorzystaniu powiadamiania ASN.1. Proforma oświadczenia o zgodności implementacji protokołów (PICS) znajduje się w Załączniku B. Załącznik C to prezentacja graficzna struktury elementów danych określonych w Rozdziale 7. W Załączniku D podano informacje dotyczące tego jak niniejsza część ISO 17575 może być wykorzystywana w środowisku EETS oraz w jaki sposób wymagania określone w decyzji UE 2009/750 uwzględniono w niniejszej normie.

* wymagane pola

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe Plik “ISO17575(2016)EfcAutonomousChargingV2.asn” jest dostępny do pobrania na https://standards.iso.org/iso/17575/-1
Numer PN-EN ISO 17575-1:2016-05 - wersja angielska
Tytuł Elektroniczny pobór opłat -- Definicja interfejsu aplikacji dla systemów autonomicznych -- Część 1: Pobieranie opłat
Data publikacji 06-05-2016
Data wycofania 13-10-2023
Liczba stron 54
Grupa cenowa U
Sektor SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
Organ Techniczny KT 17, Pojazdów i Transportu Drogowego
Wprowadza EN ISO 17575-1:2016 [IDT], ISO 17575-1:2016 [IDT]
ICS 03.220.20, 35.240.60