PN-EN ISO 17575-3:2016-05 - wersja angielska

Norma wycofana

Bez VAT: 297,00  PLN Z VAT: 365,31  PLN
Elektroniczny pobór opłat -- Definicja interfejsu aplikacji dla systemów autonomicznych -- Część 3: Dane kontekstowe

Zakres

W niniejszej części ISO 17575 zdefiniowano zawartość, semantykę oraz format wymiany danych pomiędzy aplikacją Front End (OBE plus opcjonalne proxy) oraz odpowiadającą jej aplikacją Back End w autonomicznych systemach poboru opłat. Obejmuje ona definicję elementów danych stosowanych w celu określenia szczegółów kontekstowych poboru opłat. Dane kontekstowe są przekazywane z aplikacji Back-End do aplikacji Front-End w celu ich konfiguracji związanej z procesem pobierania opłat.
W ISO 17575 dane kontekstowe to opis charakterystyki konkretnego przypadku kontekstu EFC (elektronicznego poboru opłat). Taki konkretny przypadek kontekstu EFC działa zgodnie z jedną z podstaw poboru opłat, jak np.:
— pobieranie opłat z danego odcinka drogi;
— pobieranie opłat w zależności od obszaru (cena w stosunku do przebytego dystansu lub czasu podróży);
— pobieranie opłat na granicy obszaru.
Dane kontekstowe EFC składają się z wielu zasad pobierania opłat, w tym opisu obciążonej sieci, podstawy pobierania opłat, pojazdów podlegających opłacie oraz definicji wymaganej zawartości raportu z pobierania opłat. Ten zbiór zasad jest ustalany indywidualnie dla każdego kontekstu EFC zgodnie z lokalnym zapotrzebowaniem. Następujące rodzaje danych i towarzyszące im procedury zostały zdefiniowane w tej części ISO 17575:
— dane dostarczające ogólnej informacji kontekstowej poboru opłat;
— dane dostarczające informacji o taryfach (w tym definicje wymaganych uwarunkowań taryf, np. parametry pojazdu, klasy czasowe i inne);
— dane dostarczające informacje o schemacie kontekstu;
— dane dostarczające informacje o zasadach raportowania.
Ta część ISO 17575 zapewnia także niezbędne definicje i specyfikacje danych, które należy stosować, gdy jeden kontekst poboru opłat jest podzielony na więcej niż jedna partycja kontekstu poboru opłat. Ma to zastosowanie w przypadku, gdy jeden schemat EFC i stosowane zasady nie mogą zostać opisane za pomocą jednego zestawu danych kontekstowych.
Załącznik A zawiera specyfikację typu danych przy wykorzystaniu powiadamiania ASN.1.
Załącznik B określa proformę sprawozdania zgodności implementacji protokołu (PICS)
Załącznik C zawiera graficzną prezentację struktury danych dotyczących kontekstu poboru opłat.
Załączniki D, E i F zawierają pozostałe opisy i informacje, które mogą wspierać zrozumienie oraz wdrażanie zasad wymienionych w tej części ISO 17575.
Załącznik G dostarcza informacje o tym jak ta część ISO 17575 może być stosowana w środowisku Europejskiego Elektronicznego Systemu Usług Poboru Opłat (EETS) w odniesieniu do Decyzji UE 2009/750.

* wymagane pola

Bez VAT: 297,00  PLN Z VAT: 365,31  PLN

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe Plik “ISO17575(2016)EfcAutonomousContextDataV2.asn” jest dostępny do pobrania na https://standards.iso.org/iso/17575/-3
Numer PN-EN ISO 17575-3:2016-05 - wersja angielska
Tytuł Elektroniczny pobór opłat -- Definicja interfejsu aplikacji dla systemów autonomicznych -- Część 3: Dane kontekstowe
Data publikacji 06-05-2016
Data wycofania 13-10-2023
Liczba stron 134
Grupa cenowa XB
Sektor SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
Organ Techniczny KT 17, Pojazdów i Transportu Drogowego
Wprowadza EN ISO 17575-3:2016 [IDT], ISO 17575-3:2016 [IDT]
ICS 03.220.20, 35.240.60