PN-EN ISO 12567-1:2004 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 12567-1:2010 - wersja angielska

Bez VAT: 137,50  PLN Z VAT: 169,13  PLN
Cieplne właściwości użytkowe okien i drzwi -- Określanie współczynnika przenikania ciepła metodą skrzynki grzejnej -- Część 1: Kompletne okna i drzwi

Zakres

Określono sposób pomiaru współczynnika przenikania ciepła ram i komponentów ram okiennych i drzwiowych łącznie z naświetlami drzwiowymi i słupkami okiennymi. Opisano pomiary przeprowadzane w warunkach, które są reprezentatywne dla warunków w praktyce. Nie uwzględniono efektów brzegowych występujących poza obwodem próbki, a także transportu energii spowodowanego promieniowaniem słonecznym oraz efektów filtracji powietrza. Podano procedurę uwzględniającą całą rozwiniętą powierzchnię ramy lub powierzchnię ramy okiennej, ale nie uwzględniającą wpływu mostka cieplnego wytworzonego przez rozpórkę w elementach klejonych oszklenia

* wymagane pola

Bez VAT: 137,50  PLN Z VAT: 169,13  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-EN ISO 12567-1:2004P ERRATA

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN ISO 12567-1:2004 - wersja polska
Tytuł Cieplne właściwości użytkowe okien i drzwi -- Określanie współczynnika przenikania ciepła metodą skrzynki grzejnej -- Część 1: Kompletne okna i drzwi
Data publikacji 27-02-2004
Data wycofania 31-01-2011
Liczba stron 45
Grupa cenowa S
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 179, Ochrony Cieplnej Budynków
Wprowadza EN ISO 12567-1:2000 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 12567-1:2002 - wersja angielska
ICS 91.120.10, 91.060.50
Zastąpiona przez PN-EN ISO 12567-1:2010 - wersja angielska