PN-EN ISO 12567-1:2002 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 12567-1:2004 - wersja polska

Bez VAT: 137,50  PLN Z VAT: 169,13  PLN
Właściwości cieplne okien i drzwi -- Określanie współczynnika przenikania ciepła metodą skrzynki grzejnej -- Część 1: Kompletne okna i drzwi

Zakres

Określono pomiar współczynnika przenikania ciepła ram oraz skrzydeł okien i drzwi łącznie z naświetlami i słupkami okiennymi. Dokument oparty jest na PN-EN ISO 8990. Pomiary są przeprowadzane w warunkach, które są reprezentatywne dla warunków występujących w praktyce. Efekty brzegowe występujące na zewnątrz obwodu próbki są wyłączone. Ponadto nie jest uwzględniony w obliczeniach transport energii spowodowany promieniowaniem słonecznym oraz wyłączona jest ucieczka powietrza. Procedura badania przewiduje uwzględnienie w obliczeniach całego rozwiniętego pola powierzchni ramy czy skrzydła, ale wyłączenie wpływu mostków cieplnych powstałych przez rozpórki w uszczelnionych elementach oszklenia. Uwzględnione są efekty mostków cieplnych okuć okien i drzwi

* wymagane pola

Bez VAT: 137,50  PLN Z VAT: 169,13  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN ISO 12567-1:2002 - wersja angielska
Tytuł Właściwości cieplne okien i drzwi -- Określanie współczynnika przenikania ciepła metodą skrzynki grzejnej -- Część 1: Kompletne okna i drzwi
Data publikacji 15-08-2002
Data wycofania 27-02-2004
Liczba stron 41
Grupa cenowa S
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 179, Ochrony Cieplnej Budynków
Wprowadza EN ISO 12567-1:2000 [IDT]
Dyrektywa 89/106/EEC
ICS 91.120.10, 91.060.50
Zastąpiona przez PN-EN ISO 12567-1:2004 - wersja polska