PN-ETSI EN 319 521 V1.1.1:2019-04 - wersja angielska

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN
Podpisy elektroniczne i infrastruktura (ESI) -- Wymagania polityki i bezpieczeństwa dla dostawców usług rejestrowanego doręczenia elektronicznego

Zakres

Niniejszy dokument określa ogólne wymagania polityki i bezpieczeństwa dla dostawców usług rejestrowanego doręczenia elektronicznego (ERDSP), w tym również dostarczanych usług.
Niniejszy dokument ma zastosowanie do:
• wymagań polityki oraz bezpieczeństwa dla ERDSP oraz kwalifikowanego ERDSP UE;
• wymagań ogólnych oraz bezpieczeństwa dla usług rejestrowanego doręczenia elektronicznego (ERDS) oraz kwalifikowanego ERDS UE w odniesieniu do integralności wiadomości, ochrony przed utratą, kradzieżą, uszkodzeniem lub jakimkolwiek nieautoryzowanymi zmianami przekazywanych danych, silną identyfikacją nadawcy i odbiorcy, odniesienia do czasu oraz dowodu wysyłania i odbierania danych.
Niniejszy dokument nie określa wymagań dotyczących wzajemnych połączeń.

* wymagane pola

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-ETSI EN 319 521 V1.1.1:2019-04 - wersja angielska
Tytuł Podpisy elektroniczne i infrastruktura (ESI) -- Wymagania polityki i bezpieczeństwa dla dostawców usług rejestrowanego doręczenia elektronicznego
Data publikacji 16-04-2019
Liczba stron 21
Grupa cenowa L
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 172, Identyfikacji Osób, Podpisu Elektronicznego, Kart Elektronicznych oraz Powiązanych z nimi Systemów i Działań
Wprowadza ETSI EN 319 521 V1.1.1:2019 [IDT]
ICS 35.040, 35.240.15