PN-EN ISO 10524-2:2019-04 - wersja angielska

Bez VAT: 171,90  PLN Z VAT: 211,44  PLN
Reduktory ciśnienia do stosowania z gazami medycznymi -- Część 2: Reduktory ciśnienia panelu rozdzielczego i reduktory ciśnienia linii gazowych

Zakres

W niniejszym dokumencie określono wymagania projektowe, konstrukcyjne, badania typu i wymagania dotyczące oznakowania dla reduktorów ciśnienia panelu rozdzielczego (zdefiniowanych w 3.7) i reduktorów ciśnienia linii gazowych (zdefiniowanych w 3.5) przeznaczonych do stosowania w systemach rurociągowych gazów medycznych. Przykładowo stosowane gazy to tlen, powietrze do oddychania, mieszanina tlenu z podtlenkiem azotu. Niniejszy dokument dotyczy reduktorów ciśnienia panelu rozdzielczego i reduktorów ciśnienia linii gazowych dostarczanych jako niezależne jednostki lub do odpowiednich składowych łączonych w podzespół elementów. Reduktor ciśnienia panelu rozdzielczego jest przeznaczony do połączenia z zarządzanym systemem o nominalnym ciśnieniu wlotowym, P1 do 30 000 kPa (300 bar). Reduktor ciśnienia linii gazowej jest przeznaczony do pracy za reduktorem ciśnienia panelu rozdzielczego z ciśnieniem zasilającym do 3 000 kPa (30 bar). Niniejszy dokument nie ma zastosowania do reduktorów ciśnienia do zastosowania w rurociągach medycznych systemów podciśnienia tzw. próżni. UWAGA Wymagania dla reduktorów ciśnienia do zastosowania w rurociągach systemów podciśnienia są zawarte w ISO 10079-3.

* wymagane pola

Bez VAT: 171,90  PLN Z VAT: 211,44  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 10524-2:2019-04 - wersja angielska
Tytuł Reduktory ciśnienia do stosowania z gazami medycznymi -- Część 2: Reduktory ciśnienia panelu rozdzielczego i reduktory ciśnienia linii gazowych
Data publikacji 08-04-2019
Liczba stron 44
Grupa cenowa S
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 284, Sprzętu, Narzędzi i Urządzeń Medycznych Mechanicznych
Wprowadza EN ISO 10524-2:2019 [IDT], ISO 10524-2:2018 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 10524-2:2006 - wersja angielska
ICS 11.040.10