PN-EN ISO 9170-1:2020-12 - wersja angielska

Bez VAT: 131,30  PLN Z VAT: 161,50  PLN
Punkty poboru dla systemów rurociągowych do gazów medycznych -- Część 1: Punkty poboru sprężonych gazów medycznych i próżni

Zakres

Niniejszy dokument ma w szczególności na celu zapewnienie dedykowalnego montażu, odporności mechanicznej, przepływu, przecieków i spadku ciśnienia punktów poboru i zapobieganie ich zamianie między różnymi gazami i mediami ponadto ma zastosowanie do punktów poboru:
a) przeznaczonych do wykorzystania w systemach rurociągowych do gazów medycznych zgodnie z ISO 7396-1,
b) używanych jako wyloty ciśnieniowe w regulatorach ciśnienia zgodnie z ISO 10524-1,
c) używanych jako wyloty ciśnieniowe w regulatorach ciśnienia zintegrowanych z zaworami butli zgodnie z
ISO 10524-3.
Niniejszy dokument ma zastosowanie do punktów poboru stosowanych do następujących gazów przeznaczonych dla pacjentów lub do użytku medycznego (A):
— tlenu (A);
— podtlenku azotu (A);
— powietrza medycznego (A);
— dwutlenku węgla (A);
— mieszaniny tlen/podtlenek azotu
— mieszaniny hel/tlen (A);
— tlenu 93 (A);
— gazów i mieszanin gazów zaklasyfikowanych jako wyrób medyczny (A);
— gazów używanych w wyrobach medycznych i przeznaczonych do celów medycznych;
— gazów i mieszanin gazów do użytku medycznego nieokreślonego powyżej.
Niniejszy dokument ma zastosowanie do punktów poboru do stosowania z następującymi gazami przeznaczonymi do napędzania narzędzi chirurgicznych (B):
— powietrza do napędu pneumatycznych narzędzi chirurgicznych (B)
— azotu do napędu pneumatycznych narzędzi chirurgicznych (B)
Niniejszy dokument ma zastosowanie do punktów poboru próżni (C).
UWAGA Wymagania niniejszego dokumentu mogą być wykorzystane jako wytyczne dla punktów poboru innych gazów. Uwzględnienie tych innych gazów w niniejszym dokumencie będzie rozpatrywane, kiedy wejdą do powszechnego użycia.
W niniejszym dokumencie określono wymagania dla punktów poboru, dotyczące dostarczania i odprowadzania azotu lub powietrza do napędu pneumatycznych narzędzi chirurgicznych.
W niniejszym dokumencie określono wymagania dla wtyków przeznaczonych do przyłącza dedykowanego.
W niniejszym dokumencie nie określono wymiarów wtyków ani wymiarów dedykowanych zaworów końcowych.
UWAGA W Bibliografii podano normy regionalne lub krajowe określające wymiary wtyków i dedykowanych zaworów końcowych.
Inne przyłącza, w zależności od kraju, mogą być dopuszczone zgodnie niniejszą normą. Wymiary takich przyłączy będą określone w odpowiadających im krajowych normach.
W niniejszym dokumencie nie określono wymagań dla punktów poboru dla systemów odciągu gazów anestetycznych (AGSS), które są określone w ISO 9170-2.

* wymagane pola

Bez VAT: 131,30  PLN Z VAT: 161,50  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN ISO 9170-1:2020-12 - wersja angielska
Tytuł Punkty poboru dla systemów rurociągowych do gazów medycznych -- Część 1: Punkty poboru sprężonych gazów medycznych i próżni
Data publikacji 14-12-2020
Liczba stron 38
Grupa cenowa R
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 284, Sprzętu, Narzędzi i Urządzeń Medycznych Mechanicznych
Wprowadza EN ISO 9170-1:2020 [IDT], ISO 9170-1:2017 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 9170-1:2009 - wersja polska
ICS 11.040.10