PN-EN IEC 63044-5-3:2020-01 - wersja angielska

Bez VAT: 69,20  PLN Z VAT: 85,12  PLN
Domowe i budynkowe systemy elektroniczne (HBES) oraz systemy automatyzacji i sterowania budynków (BACS) -- Część 5-3: Wymagania kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) dla HBES/BACS stosowanych w środowiskach przemysłowych

Zakres

Niniejsza część IEC 63044 jest normą rodziny wyrobów, która ustanawia minimalny poziom wymagań z zakresu kompatybilności elektromagnetycznej EMC dla sieci HBES/BACS, jako uzupełnienie norm produktowych EMC dla urządzeń HBES/BACS.
Dotyczy to także urządzeń stosowanych w sieci HBES/BACS, dla których nie istnieją normy EMC dla określonych produktów HBES/BACS.
Ponadto, w normach określono wymagania z zakresu EMC dla interfejsów urządzeń, które mają być podłączone do sieci HBES/BACS. Nie dotyczy to interfejsów do innych sieci.
UWAGA Przykładem innych sieci jest dedykowana sieć ICT objęta normami CISPR 22 i 23.
Część 5-3 określa wymagania EMC dla HBES/BACS zainstalowanych w środowisku przemysłowym, zgodnie z definicją zawartą w IEC 61000-6-2.
UWAGA: Środowisko przemysłowe obejmuje powierzchnie biurowe, które mogą być obecne w obiektach przemysłowych.
Systemy automatyki przemysłowej są poza zakresem niniejszej normy.
Niniejszy dokument ma zastosowanie (ale nie jest ograniczony) do
– stacji operatorskich i innych systemowych urządzeń interfejsu z użytkownikiem,
– urządzeń przeznaczonych do realizacji funkcji zarządzania,
– urządzeń sterujących, stacji automatyzacji i sterowników do określonych zastosowań,
– urządzeń obiektowych i ich interfejsów,
– okablowania i połączeń pomiędzy urządzeniami,
stosowanych w dedykowanej sieci HBES/BACS.

* wymagane pola

Bez VAT: 69,20  PLN Z VAT: 85,12  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN IEC 63044-5-3:2020-01 - wersja angielska
Tytuł Domowe i budynkowe systemy elektroniczne (HBES) oraz systemy automatyzacji i sterowania budynków (BACS) -- Część 5-3: Wymagania kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) dla HBES/BACS stosowanych w środowiskach przemysłowych
Data publikacji 29-01-2020
Liczba stron 18
Grupa cenowa J
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 173, Interfejsów i Budynkowych Systemów Elektronicznych
Wprowadza EN IEC 63044-5-3:2019 [IDT], IEC 63044-5-3:2017 [IDT]
Zastępuje PN-EN 50491-5-3:2011 - wersja polska
ICS 97.120