PN-EN IEC 62351-5:2023-07 - wersja angielska

Bez VAT: 297,00  PLN Z VAT: 365,31  PLN
Zarządzanie systemem elektroenergetycznym i związana z tym wymiana informacji -- Ochrona danych komunikacji -- Część 5: Bezpieczeństwo dla IEC 60870-5 i pochodnych

Zakres

Niniejsza część normy IEC 62351, definiuje profil (profil A) mechanizmu bezpiecznej komunikacji określający komunikaty, procedury i algorytmy zabezpieczające działanie wszystkich protokołów opartych na lub wywodzących się z IEC 60870-5: Urządzenia i systemy telesterowania - protokoły transmisji. Niniejszy dokument stosuje się przynajmniej do protokołów wymienionych w Tabeli 1.
Pierwotnymi odbiorcami niniejszego dokumentu mają być członkowie grup roboczych opracowujących protokoły wymienione w Tabeli 1.
Aby środki opisane w niniejszym dokumencie były stosowane, muszą być przyjęte i powołane przez specyfikacje samych protokołów. Niniejszy dokument został napisany w celu umożliwienia tego procesu. Grupy robocze odpowiedzialne za zastosowanie tego standardu do konkretnych protokołów wymienione w Tabeli 1 mogą zdecydować, że nie będą tego robić.
Kolejnymi odbiorcami tej specyfikacji mają być twórcy produktów, które implementują te protokoły.
Części tego dokumentu mogą być również przydatne dla menedżerów i kadry kierowniczej w celu zrozumienia celu i wymagań pracy.
Niniejszy dokument jest zorganizowany w następujący sposób, od zaleceń ogólnych do szczegółowych:
- W Rozdziałach od 2 do 4 podano terminy podstawowe, definicje i odniesienia.
- W Rozdziale 5 opisano problemy, które ma rozwiązać niniejsza specyfikacja.
- W Rozdziale 6 opisano mechanizm w sposób ogólny, bez odniesienia do konkretnego protokołu.
- Rozdziały 7 i 8 opisują mechanizm bardziej szczegółowo i stanowią podstawową część normatywną niniejszej specyfikacji.
- W Rozdziale 9 określono wymagania dotyczące interoperacyjności dla tego mechanizmu bezpiecznej komunikacji, w tym związek tej normy z normą IEC 62351-3 dotyczącą bezpieczeństwa warstwy transportowej.
- W Rozdziale 10 opisano wymagania dotyczące innych norm, do których odwołuje się niniejszy dokument.
Oczekuje się, że działania organizacji w odpowiedzi na zdarzenia i błędy opisane w niniejszym dokumencie zostaną określone przez politykę bezpieczeństwa organizacji i są one poza zakresem opracowania niniejszego dokumentu

* wymagane pola

Bez VAT: 297,00  PLN Z VAT: 365,31  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN IEC 62351-5:2023-07 - wersja angielska
Tytuł Zarządzanie systemem elektroenergetycznym i związana z tym wymiana informacji -- Ochrona danych komunikacji -- Część 5: Bezpieczeństwo dla IEC 60870-5 i pochodnych
Data publikacji 10-07-2023
Liczba stron 132
Grupa cenowa XB
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 183, Bezpieczeństwa Urządzeń Informatycznych, Telekomunikacyjnych i Biurowych
Wprowadza EN IEC 62351-5:2023 [IDT], IEC 62351-5:2023 [IDT]
ICS 33.200