PN-EN 62351-3:2015-06 - wersja angielska

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN
Zarządzanie systemem elektroenergetycznym i związana z tym wymiana informacji -- Ochrona danych komunikacji -- Część 3: Komunikacja sieciowa i system bezpieczeństwa -- Profile zawierające TCP/IP

Zakres

Niniejsza część IEC 62351 określa sposób zapewnienia poufności, wykrywanie sabotażu i wiadomość o poziomie uwierzytelniania dla SCADA oraz telekontroli protokołów, które korzystają z protokołu TCP/IP w warstwie nośnej.
Chociaż istnieje wiele możliwych rozwiązań do zabezpieczenia TCP/IP, zakres tej części służy zwłaszcza zapewnieniu bezpieczeństwa pomiędzy podmiotami na każdym zakończeniu połączenia TCP/IP przy końcowej komunikacji podmiotów. Stosowanie i specyfikacja interweniujących, zewnętrznych środków bezpieczeństwa (np. łączy przewodowych) uważa się za środki spoza zakresu.
Niniejsza część IEC 62351 określa sposób zabezpieczenia TCP/IP protokołów poprzez ograniczenie specyfikacji komunikatów, procedur i algorytmów TLS (zdefiniowanych w dokumencie RFC) tak, że mają one zastosowanie w środowisku telekontroli w IEC TC57. Przewiduje się, że standard ten określa jako część normatywnego środowiska innych norm IEC TC57, które potrzebują zapewnienia ich bazowego protokołu bezpieczeństwa TCP/IP. Jest to jednakże pozostawione do indywidualnej decyzji czy zastosować odwołanie do standardu.
Część ta odzwierciedla wymogi bezpieczeństwa protokołów IEC TC57. W przypadku innych standardów , przedstawiających nowe wymagania , norma ta może wymagać rewizji.
Początkowo adresatami tej specyfikacji mają być członkowie grup roboczych, opracowujący lub wykorzystujący protokoły w IEC TC57. W odniesieniu do środków opisywanych w niniejszej specyfikacji, aby mogły wejść w życie, muszą zostać zaakceptowane i odwoływać się do specyfikacji protokołów TCO/IP z których sami korzystają. Niniejszy dokument został opracowany, aby umożliwić ten proces.
Kolejną grupą adresatów tej specyfikacji mają być deweloperzy produktów.
Fragmenty specyfikacji mogą być przydatne dla menedżerów i kadry kierowniczej dla zrozumienia założeń i wymagań w prowadzonej działalności.

* wymagane pola

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 62351-3:2015-06 - wersja angielska
Tytuł Zarządzanie systemem elektroenergetycznym i związana z tym wymiana informacji -- Ochrona danych komunikacji -- Część 3: Komunikacja sieciowa i system bezpieczeństwa -- Profile zawierające TCP/IP
Data publikacji 16-06-2015
Liczba stron 24
Grupa cenowa M
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 183, Bezpieczeństwa Urządzeń Informatycznych, Telekomunikacyjnych i Biurowych
Wprowadza EN 62351-3:2014 [IDT], IEC 62351-3:2014 [IDT]
ICS 35.040, 33.200
Elementy dodatkowe PN-EN 62351-3:2015-06/A1:2019-01E, PN-EN 62351-3:2015-06/A2:2020-12E