PN-EN IEC 62351-4:2019-06 - wersja angielska

Bez VAT: 281,40  PLN Z VAT: 346,12  PLN
Zarządzanie systemem elektroenergetycznym i związana z tym wymiana informacji -- Ochrona danych komunikacji -- Część 4: Profile zawierające MMS i pochodne

Zakres

Niniejsze drugie wydanie tej części IEC 62351 znacznie rozszerza zakres pierwszej edycji. Podczas gdy pierwsza edycja była głównie ograniczona do uwierzytelniania podczas uzgadniania aplikacji specyfikacji wiadomości produkcyjnych (MMS), to druga edycja zapewnia obsługę rozszerzonej integralności i uwierzytelniania zarówno w fazie uzgadniania, jak iw fazie transferu danych. Dodatkowo zapewnia szyfrowanie zarządzania kluczami współdzielonymi i szyfrowanie transmisji danych oraz zapewnia bezpieczeństwo końcowe (E2E) przy braku jak i przy występowaniu podmiotów pośrednich. Podczas gdy pierwsza edycja zapewnia tylko obsługę systemów opartych na MMS, tj. systemów używających protokołów OSI (Open Systems Interworking), ta druga edycja zapewnia również obsługę protokołów aplikacji używających innych stosów protokołów, na przykład stos protokołu TCP/IP. Wsparcie to jest rozszerzone w celu ochrony protokołów aplikacji przy użyciu kodowania XML i innych protokołów, które dokonują wymiany informacji, która może obsługiwać wymianę kluczy Diffie-Hellmana. To rozszerzone bezpieczeństwo jest określane jako bezpieczeństwo E2E.
Zakłada się że niniejsza część IEC 62351 będzie powołana normatywnie w normach IEC TC57, które wymagają użycia protokołów aplikacji, np. MMS, w bezpieczny sposób.
Przewiduje się, że wdrożenia, w szczególności implementacje protokołu ICCP (ICMP), są zależne od pierwszej edycji tej części IEC 52315. Specyfikacja pierwszego wydania profilu bezpieczeństwa A jest zatem dołączona jako oddzielne sekcje. Implementacje wspomagające ten profil bezpieczeństwa A będą współpracować z implementacją wspierającą pierwszą edycję tej części IEC 62351.
Dostępne są specjalne informacje diagnostyczne dotyczące warunków wyjątku dla bezpieczeństwa E2E.
Niniejsza część IEC 62351 reprezentuje zestaw obowiązkowych i opcjonalnych specyfikacji zabezpieczeń, które mają być implementowane w protokołach chronionych aplikacji.

* wymagane pola

Bez VAT: 281,40  PLN Z VAT: 346,12  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN IEC 62351-4:2019-06 - wersja angielska
Tytuł Zarządzanie systemem elektroenergetycznym i związana z tym wymiana informacji -- Ochrona danych komunikacji -- Część 4: Profile zawierające MMS i pochodne
Data publikacji 14-06-2019
Liczba stron 120
Grupa cenowa XA
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 183, Bezpieczeństwa Urządzeń Informatycznych, Telekomunikacyjnych i Biurowych
Wprowadza EN IEC 62351-4:2018 [IDT], IEC 62351-4:2018 [IDT]
ICS 35.240.50, 35.030
Elementy dodatkowe PN-EN IEC 62351-4:2019-06/A1:2021-04E