PN-EN 62351-9:2017-12 - wersja angielska

Bez VAT: 266,40  PLN Z VAT: 327,67  PLN
Zarządzanie systemem elektroenergetycznym i związana z tym wymiana informacji -- Ochrona danych komunikacji -- Część 9: Zarządzanie kluczami bezpieczeństwa dla urządzeń systemu elektroenergetycznego

Zakres

Niniejsza 9 część serii IEC 62351 określa zarządzanie kluczami kryptograficznymi, a mianowicie w jaki sposób generować, dystrybuować, cofać i obsługiwać cyfrowe certyfikaty X.509 oraz klucze kryptograficzne w celu ochrony danych cyfrowych i ich komunikację. Włączona w zakres jest obsługa kluczy asymetrycznych (np. klucze prywatne i certyfikaty cyfrowe X.509), jak również klucze symetryczne dla grup (GDOI).
Niniejsza część zakłada, że inne normy wybrały już typ kluczy i kryptografię, które zostaną wykorzystane, ponieważ wybrane algorytmy kryptograficzne i klucze zazwyczaj będą upoważnione przez własne lokalne polityki bezpieczeństwa danych organizacji, i potrzebę zgodności z innymi normami międzynarodowymi. Dlatego dokument ten określa jedynie techniki zarządzania dla tych wybranych kluczy oraz infrastruktury kryptograficznej. Celem jest określenie wymagań i technologie w celu osiągnięcia interoperacyjności zarządzania kluczami.
Celem niniejszej normy jest zapewnienie interoperacyjności między różnymi dostawcami, poprzez określanie lub ograniczanie kluczowych opcji zarządzania będących w użyciu. Norma ta zakłada, że czytelnik rozumie kryptografii i zasady PKI.

* wymagane pola

Bez VAT: 266,40  PLN Z VAT: 327,67  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 62351-9:2017-12 - wersja angielska
Tytuł Zarządzanie systemem elektroenergetycznym i związana z tym wymiana informacji -- Ochrona danych komunikacji -- Część 9: Zarządzanie kluczami bezpieczeństwa dla urządzeń systemu elektroenergetycznego
Data publikacji 28-12-2017
Liczba stron 96
Grupa cenowa X
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 183, Bezpieczeństwa Urządzeń Informatycznych, Telekomunikacyjnych i Biurowych
Wprowadza EN 62351-9:2017 [IDT], IEC 62351-9:2017 [IDT]
ICS 35.240.50, 35.030