PN-EN IEC 61800-3:2019-02 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN IEC 61800-3:2024-04 - wersja angielska

Bez VAT: 297,00  PLN Z VAT: 365,31  PLN
Elektryczne układy napędowe mocy o regulowanej prędkości -- Część 3: Wymagania dotyczące EMC i specjalne metody badań

Zakres

Niniejsza część IEC 61800 wyszczególnia wymagania kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) dla układów napędowych mocy (PDS, zdefiniowanych w 3.1). Są to napędy silnikowe AC lub DC o regulowanej prędkości. Wymagania są określone dla PDS z przekształtnikiem napięć wejściowych i/lub wyjściowych (napięcie międzyprzewodowe), aż do 35 kV AC RMS. PDS objęte przez ten dokument są zainstalowane w miejscach mieszkalnych, handlowych i przemysłowych z wyjątkiem zastosowań trakcyjnych i pojazdów elektrycznych. PDS mogą być podłączone do każdych przemysłowych albo publicznych sieci rozdzielczych. Sieci przemysłowe są zasilane przez dedykowany transformator rozdzielczy, który jest zwykle przyległy do lub wewnątrz przemysłowego terenu i zasila tylko przemysłowych odbiorców. Sieci przemysłowe mogą również być zasilane przez ich własne elektryczne wyposażenie generatorowe. Z drugiej strony, PDS mogą być bezpośrednio podłączone do publicznych sieci zasilających niskiego napięcia, które również zasilają tereny mieszkalne i w których przewód neutralny jest na ogół uziemiony. Zakres tej części IEC 61800, związany z EMC, uwzględnia szeroką rozpiętość PDS od kilkuset watów do setek megawatów. PDS często są włączone do większego systemu. Aspekt systemu nie jest objęty przez ten dokument, ale przewodnik jest dostarczony w załącznikach informacyjnych. Wymagania zostały wybrane, aby zapewnić EMC dla PDS w miejscach mieszkalnych, handlowych i przemysłowych Wymagania mogą jednak nie obejmować ekstremalnych przypadków, które mogą wystąpić z niezmiernie niskim prawdopodobieństwem. Zmiany w zachowaniu EMC PDS, jako skutek warunków uszkodzenia, nie są wzięte pod uwagę. Przedmiotem tego dokumentu jest zdefiniowanie ograniczeń i metod badań dla PDS zgodnie z jego zamierzonym użyciem. Niniejszy dokument zawiera wymagania odporności i wymagania dla emisji elektromagnetycznych. Niniejszy dokument definiuje minimalne wymagania EMC dla PDS. Wymagania odporności są podane zgodnie z klasyfikacją środowiska. Wymagania emisji niskiej częstotliwości są podane zgodnie z charakterem sieci zasilającej. Wymagania emisji wysokiej częstotliwości są podane zgodnie z czterema kategoriami zamierzonego użycia, które obejmują zarówno otoczenie, jak i doprowadzenie do działania. Jako norma wyrobu, ten dokument może zostać użyty dla oceny PDS. Może on również zostać użyty dla oceny kompletnych modułów napędowych (CDM) lub podstawowych modułów napędowych (BDM) (patrz 3.1), które mogą być sprzedawane oddzielnie.

* wymagane pola

Bez VAT: 297,00  PLN Z VAT: 365,31  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN IEC 61800-3:2019-02 - wersja angielska
Tytuł Elektryczne układy napędowe mocy o regulowanej prędkości -- Część 3: Wymagania dotyczące EMC i specjalne metody badań
Data publikacji 13-02-2019
Data wycofania 15-04-2024
Liczba stron 132
Grupa cenowa XB
Sektor SEK, Sektor Elektroniki
Organ Techniczny KT 60, Energoelektroniki i Przyrządów Półprzewodnikowych
Wprowadza EN IEC 61800-3:2018 [IDT], IEC 61800-3:2017 [IDT]
Zastępuje PN-EN 61800-3:2008/A1:2012 - wersja angielska, PN-EN 61800-3:2008 - wersja polska
ICS 29.200, 33.100.01
Zastąpiona przez PN-EN IEC 61800-3:2024-04 - wersja angielska