PN-EN IEC 60754-3:2020-06 - wersja angielska

Bez VAT: 107,20  PLN Z VAT: 131,86  PLN
Badanie gazów wydzielających się podczas spalania materiałów pochodzących z kabli i przewodów -- Część 3: Pomiar niskiego poziomu zawartości halogenów za pomocą chromatografii jonowej

Zakres

Niniejsza część normy EN 60754 określa urządzenie i procedurę pomiaru ilości halogenów powstających podczas spalania materiałów pobranych z konstrukcji kabli elektrycznych lub światłowodowych.
Metoda opisana w tym dokumencie jest przeznaczona do pomiaru zawartości chloru (Cl), bromu (Br), fluoru (F) i jodu (I), przy użyciu techniki analitycznej chromatografii jonowej do analizy roztworu wodnego uzyskanego z gazy wydzielające się podczas spalania.
Procedura ogrzewania (spalania) w tej części EN 60754 jest taka sama jak w EN 60754-2.
Metoda jest przeznaczona dla materiałów o indywidualnej zawartości halogenu nieprzekraczającej 10 mg / g.
Metoda określona w tym dokumencie jest przeznaczona do testowania poszczególnych komponentów stosowanych w konstrukcji kabla. Zastosowanie tej metody umożliwi weryfikację wymagań podanych w odpowiedniej specyfikacji kabla dla poszczególnych elementów konstrukcji kablowej.

UWAGA 1 Odpowiednia norma dotycząca kabli wskazuje, które komponenty kabla są badane.

UWAGA 2 Niniejsza metoda badawcza jest czasem stosowana do badania materiałów używanych w produkcji kabli.

Ze względu na precyzję metoda ta nie jest zalecana do wykrywania wartości halogenów mniejszych niż 0,1 mg / g pobranej próbki.

* wymagane pola

Bez VAT: 107,20  PLN Z VAT: 131,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN IEC 60754-3:2020-06 - wersja angielska
Tytuł Badanie gazów wydzielających się podczas spalania materiałów pochodzących z kabli i przewodów -- Część 3: Pomiar niskiego poziomu zawartości halogenów za pomocą chromatografii jonowej
Data publikacji 04-06-2020
Liczba stron 32
Grupa cenowa P
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 53, Kabli i Przewodów
Wprowadza EN IEC 60754-3:2019 [IDT], IEC 60754-3:2018 [IDT]
ICS 29.060.20, 13.220.40