PN-EN IEC 60335-2-9:2023-06 - wersja angielska

Bez VAT: 184,60  PLN Z VAT: 227,06  PLN
Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-9: Wymagania szczegółowe dotyczące opiekaczy, tosterów i podobnego przenośnego sprzętu do gotowania

Zakres

Niniejszy rozdział Części 1 jest zastąpiony poniższym tekstem.

Niniejsza Norma Międzynarodowa dotyczy bezpieczeństwa użytkowania przenośnego elektrycznego sprzętu do użytku domowego i podobnego, który spełnia funkcje obróbki termicznej takie jak: wypiekanie, prażenie, pieczenie, a którego napięcie znamionowe nie przekracza 250 V.

UWAGA 101 Przykładami sprzętu objętego zakresem normy są:
– opiekacze rusztowe do użytku w pomieszczeniach;
– piece do wypiekania chleba;
– sprzęt do wytwarzania polewy cukierków;
– opiekacze stykowe;
– kuchenki z piekarnikiem;
– suszarki do żywności;
– kuchenki;
– kuchenki indukcyjne;
– sprzęt do wytwarzania popcornu;
– piekarniki przenośne;
– opiekacze tackowe;
– opiekacze promiennikowe;
– prodiże;
– opiekacze z rożnem obrotowym;
– opiekacze z rożnem;
– tostery;
– gofrownice;
Przykłady są przedstawione na Rysunku 101.

Urządzenia nie przeznaczone do normalnego domowego i podobnego użytku, a które mogą być również używane przez osoby nie przeszkolone w sklepach, w warsztatach i w gospodarstwach rolnych, mieszczą się w zakresie niniejszej normy. Jednakże, jeżeli urządzenie jest przeznaczone do użytku profesjonalnego do przygotowywania żywności do konsumpcji komercyjnej, to urządzenie to nie jest uznawane za urządzenie do wyłącznego użytku domowego i podobnego.

Na tyle na ile jest to praktycznie uzasadnione, w niniejszej normie zajęto się ogólnymi zagrożeniami napotykanymi przez wszystkie osoby w domu i otoczeniu. Jednakże na ogół nie wzięto w niej pod uwagę:
– osób (uwzględniając dzieci) których
•fizyczne, sensoryczne lub umysłowe możliwości; lub
•brak doświadczenia i wiedzy
nie pozwalają na bezpieczne używanie urządzenia bez nadzoru lub instruktażu;
– dzieci bawiących się urządzeniem.

UWAGA 102 Zwraca się uwagę na fakt, że
– dla urządzeń przeznaczonych do użytku w pojazdach lub na pokładach statków lub samolotów, mogą być konieczne dodatkowe wymagania;
–w wielu krajach dodatkowe wymagania mogą być określane przez krajową służbę zdrowia, krajową służbę odpowiedzialną za ochronę pracy, krajowe służby zaopatrzenia w wodę i inne podobne służby.

UWAGA 103 Niniejsza norma nie ma zastosowania do:
– stacjonarnych piekarników i stacjonarnych opiekaczy (IEC 60335-2-6);
– tac grzejnych (IEC 60335-2-12);
– patelni i frytownic (IEC 60335-2-13);
– kuchenek mikrofalowych (IEC 60335-2-25);
– ogrodowych opiekaczy rusztowych (IEC 60335-2-78);
– urządzeń przeznaczonych do spalania węgla drzewnego lub podobnych materiałów palnych;
– urządzeń przeznaczonych do komercyjnego przygotowywania żywności;
– urządzeń przeznaczonych do użytku w środowiskach, gdzie występują szczególne warunki, takie jak atmosfera korozyjna lub wybuchowa (pył, para lub gaz).

* wymagane pola

Bez VAT: 184,60  PLN Z VAT: 227,06  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN IEC 60335-2-9:2023-06 - wersja angielska
Tytuł Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-9: Wymagania szczegółowe dotyczące opiekaczy, tosterów i podobnego przenośnego sprzętu do gotowania
Data publikacji 09-06-2023
Liczba stron 50
Grupa cenowa T
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 63, Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
Wprowadza EN IEC 60335-2-9:2023 [IDT], IEC 60335-2-9:2019 [IDT]
Zastępuje PN-EN 60335-2-9:2007/A13:2011 - wersja angielska, PN-EN 60335-2-9:2007/AC:2012 - wersja polska, PN-EN 60335-2-9:2007 - wersja polska, PN-EN 60335-2-9:2007/A12:2008 - wersja angielska, PN-EN 60335-2-9:2007/AC:2012 - wersja polska
ICS 13.120, 97.040.50