PN-EN 993-1:2019-01 - wersja angielska

Bez VAT: 63,70  PLN Z VAT: 78,35  PLN
Metody badań zwartych formowanych wyrobów ogniotrwałych -- Część 1: Oznaczanie gęstości pozornej, porowatości otwartej i całkowitej

Zakres

W niniejszym dokumencie określono metodę oznaczania gęstości pozornej oraz porowatości otwartej i całkowitej zwartych formowanych wyrobów ogniotrwałych. UWAGA Dla formowanych izolacyjnych wyrobów ogniotrwałych gęstość pozorną i porowatość całkowitą określa się zgodnie z EN 1094-4

* wymagane pola

Bez VAT: 63,70  PLN Z VAT: 78,35  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 993-1:2019-01 - wersja angielska
Tytuł Metody badań zwartych formowanych wyrobów ogniotrwałych -- Część 1: Oznaczanie gęstości pozornej, porowatości otwartej i całkowitej
Data publikacji 09-01-2019
Liczba stron 16
Grupa cenowa H
Sektor SHT, Sektor Hutnictwa
Organ Techniczny KT 28, Materiałów Ogniotrwałych
Wprowadza EN 993-1:2018 [IDT]
Zastępuje PN-EN 993-1:1998 - wersja polska
ICS 81.080