PN-EN 993-1:1998 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 993-1:2019-01 - wersja angielska

Bez VAT: 38,50  PLN Z VAT: 47,36  PLN
Materiały ogniotrwałe -- Metody badań zwartych formowanych wyrobów ogniotrwałych -- Oznaczanie gęstości pozornej, porowatości otwartej i całkowitej

Zakres

Opisano metodę oznaczania gęstości pozornej oraz porowatości otwartej i całkowitej zwartych formowanych wyrobów ogniotrwałych. Podano definicje 10 terminów

* wymagane pola

Bez VAT: 38,50  PLN Z VAT: 47,36  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 993-1:1998 - wersja polska
Tytuł Materiały ogniotrwałe -- Metody badań zwartych formowanych wyrobów ogniotrwałych -- Oznaczanie gęstości pozornej, porowatości otwartej i całkowitej
Data publikacji 23-07-1998
Data wycofania 09-01-2019
Liczba stron 8
Grupa cenowa D
Sektor SHT, Sektor Hutnictwa
Organ Techniczny KT 28, Materiałów Ogniotrwałych
Wprowadza EN 993-1:1995 [IDT]
Zastępuje PN-H-04185:1992 - wersja polska
ICS 81.080
Zastąpiona przez PN-EN 993-1:2019-01 - wersja angielska