PN-H-04185:1992 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 993-1:1998 - wersja polska

Bez VAT: 25,90  PLN Z VAT: 31,86  PLN
Materiały ogniotrwałe -- Oznaczanie gęstości pozornej, porowatości otwartej i całkowitej oraz nasiąkliwości

Zakres

PRZEDMIOTEM NORMY jest metoda oznaczanie gęstości pozornej,porowatości otwartej i całkowitej oraz nasiąkliwości formowanych materiałów ogniotrwałych o porowatości całkowitej mniejszej niż 45%.

* wymagane pola

Bez VAT: 25,90  PLN Z VAT: 31,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-H-04185:1992 - wersja polska
Tytuł Materiały ogniotrwałe -- Oznaczanie gęstości pozornej, porowatości otwartej i całkowitej oraz nasiąkliwości
Data publikacji 26-06-1992
Data wycofania 02-06-2014
Liczba stron 3
Grupa cenowa B
Sektor SHT, Sektor Hutnictwa
Organ Techniczny KT 28, Materiałów Ogniotrwałych
Zastępuje PN-H-04185:1979 - wersja polska
ICS 81.080
Zastąpiona przez PN-EN 993-1:1998 - wersja polska