PN-EN 993-6:2019-01 - wersja angielska

Bez VAT: 63,70  PLN Z VAT: 78,35  PLN
Metody badań (zwartych) formowanych wyrobów ogniotrwałych -- Część 6: Oznaczanie wytrzymałości na zginanie w temperaturze otoczenia

Zakres

W niniejszym dokumencie określono metodę oznaczania wytrzymałości na zginanie zwartych i izolacyjnych formowanych wyrobów ogniotrwałych, w temperaturze otoczenia, w warunkach wzrostu naprężenia ściskającego ze stałą prędkością

* wymagane pola

Bez VAT: 63,70  PLN Z VAT: 78,35  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 993-6:2019-01 - wersja angielska
Tytuł Metody badań (zwartych) formowanych wyrobów ogniotrwałych -- Część 6: Oznaczanie wytrzymałości na zginanie w temperaturze otoczenia
Data publikacji 17-01-2019
Liczba stron 16
Grupa cenowa H
Sektor SHT, Sektor Hutnictwa
Organ Techniczny KT 28, Materiałów Ogniotrwałych
Wprowadza EN 993-6:2018 [IDT]
Zastępuje PN-EN 993-6:1998 - wersja polska
ICS 81.080