PN-EN 9133:2018-09 - wersja angielska

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN
Lotnictwo i kosmonautyka -- Systemy zarządzania jakością -- Procedura kwalifikacji dla znormalizowanych wyrobów lotniczych i kosmonautycznych

Zakres

1.1 Postanowienia ogólne
W niniejszym dokumencie określono system kwalifikacji znormalizowanych wyrobów do stosowania w lotnictwie, kosmonautyce i obronności. Określono w niej zasady, których należy przestrzegać podczas przeprowadzania kwalifikacji wyrobu, stosowane łącznie z zasadami i procedurami CA. System umożliwia CA potwierdzenie, że osiągnięto zgodność wyrobu i zgodność jest utrzymywana, zgodnie z wymaganiami definicji tego wyrobu i powiązanych specyfikacji technicznych kontroli przez Producenta Oryginalnych Części Składowych (OCM). W niniejszym dokumencie wymagane jest, aby OCM uzyskał zatwierdzenie kwalifikacji wyrobu w celu zapewnienia, że uzyskane zatwierdzenia są utrzymywane i odnawiane zgodnie z systemem jakości CA dla tego kwalifikowanego wyrobu. OCM i wyznaczeni przez OCM dystrybutorzy wartości dodanej (VAD) wnioskujący o kwalifikację wyrobu zgodnie z niniejszą normą, powinni jako warunek podstawowy, utrzymywać potwierdzony certyfikacją system zarządzania jakością zgodny z EN 9100. Certyfikacja ta powinna być widoczna w bazie danych Systemu Informacji o Dostawcach Lotniczych i Kosmonautycznych (OASIS) dostępnego on-line.
1.2 Zastosowanie
Zastosowanie niniejszego dokumentu będzie obowiązkowe w normie wyrobu lub w jej kontrolnych specyfikacjach technicznych. Przywołany, OCM chcąc produkować znormalizowane wyroby dla lotnictwa i kosmonautyki będzie potrzebował uzyskać zatwierdzenie kwalifikacji przez lotnicze i kosmonautyczne CA. Procesy określone w niniejszym dokumencie będą realizowane bezstronnie dla przemysłu lotniczego i kosmonautyczny, przez CA, w celu zapewnienia ciągłej zgodności znormalizowanych wyrobów z wymaganiami określonymi w ich kontrolnych specyfikacjach technicznych. OCM będą musiały zapewnić, że umożliwiły one wystarczającą ilość czasu na zakończenie tego procesu w celu uzyskania akceptacji wyrobu przez CA w celu wsparcia/spełnienia wymagań klientów dotyczących dostawy. Wyroby kwalifikowane przy użyciu tego procesu nie powinny być dostarczane ani używane bez zatwierdzania kwalifikacji i przyznanego ważnego Certyfikatu Kwalifikacji Wyrobu (PQC).

* wymagane pola

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 9133:2018-09 - wersja angielska
Tytuł Lotnictwo i kosmonautyka -- Systemy zarządzania jakością -- Procedura kwalifikacji dla znormalizowanych wyrobów lotniczych i kosmonautycznych
Data publikacji 10-09-2018
Liczba stron 31
Grupa cenowa P
Sektor SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
Organ Techniczny KT 19, Lotnictwa i Kosmonautyki
Wprowadza EN 9133:2018 [IDT]
Zastępuje PN-EN 9133:2010 - wersja polska, PN-EN 9133:2010/Ap1:2015-01 - wersja polska
ICS 03.120.10, 49.020, 03.100.70