PN-EN 9145:2018-12 - wersja angielska

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN
Lotnictwo i kosmonautyka -- Wymagania dotyczące zaawansowanego planowania jakości wyrobu i procesu zatwierdzania części do produkcji

Zakres

W niniejszej normie ustalono wymagania dotyczące realizacji i dokumentowania APQP i PPAP. APQP rozpoczyna się od koncepcyjnych potrzeb wyrobu i rozciąga się na zdefiniowanie wyrobu, planowanie wyrobu, walidacje wyrobu i procesu (tzn. PPAP), zastosowanie wyrobu i usługi po dostawie. Niniejsza norma scala i uzupełnia wymagania norm EN 9100, EN 9102, EN 9103 i EN 9110. Wymagania określone w niniejszej normie stanowią uzupełnienie (nie stanowią alternatywy) wymagań kontraktowych i mających zastosowanie wymogów ustawowych i wykonawczych. W przypadku wystąpienia sprzeczności między wymaganiami niniejszej normy i mającymi zastosowanie wymogami ustawowymi i wykonawczymi, pierwszeństwo powinny mieć te ostatnie.
1.1 Cel
Celem niniejszej normy jest ustalenie jednolitego podejścia do realizacji produkcji w całym przemyśle lotniczym, kosmonautycznym i obronnym zapewniając, że wyroby wysokiej jakości są dostarczane na czas, przy jednoczesnym spełnieniu celów dotyczących efektywności kosztowej.
1.2 Sformułowania
W niniejszej normie stosowane są niżej wymienione sformułowania:
– słowo „należy/powinien” wskazują wymaganie;
– słowo „zalecane jest” oznacza zalecane działanie (treść lub ścieżkę), ale nie obowiązkowe zastosowanie;
– słowa „zazwyczaj”, „przykład”, „przykładowo” lub „np.” wskazują na sugestię podana wyłącznie jako wskazówka;
– „UWAGI” są stosowane w celu dodatkowego wyjaśnienia;
– słowa lub zwroty mające szczególne znaczenie odnoszące się do tego dokumentu zdefiniowano w Rozdziale 3 (Terminy i definicje).

* wymagane pola

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 9145:2018-12 - wersja angielska
Tytuł Lotnictwo i kosmonautyka -- Wymagania dotyczące zaawansowanego planowania jakości wyrobu i procesu zatwierdzania części do produkcji
Data publikacji 07-12-2018
Liczba stron 36
Grupa cenowa R
Sektor SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
Organ Techniczny KT 19, Lotnictwa i Kosmonautyki
Wprowadza EN 9145:2018 [IDT]
ICS 03.120.10, 49.020