PN-EN 15199-1:2009 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 15199-1:2021-04 - wersja angielska

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN
Przetwory naftowe -- Oznaczanie rozkładu temperatur wrzenia metodą chromatografii gazowej -- Część 1: Średnie destylaty i bazowe oleje smarowe

Zakres

Opisano procedurę oznaczania rozkładu temperatur wrzenia produktów naftowych za pomocą kapilarnej chromatografii gazowej, z zastosowaniem detektora płomieniowo- jonizacyjnego. Norma jest stosowana do materiałów wykazujących prężność par wystarczająco niską, aby pobierać próbki w temperaturze pokojowej i o zakresie wrzenia nie mniejszym niż 100 °C. Normę stosuje się do materiałów o początkowej temperaturze wrzenia (IBP) powyżej 100 °C i końcowej temperaturze wrzenia poniżej 750 °C, na przykład, średnich destylatów i bazowych olejów smarowych. Opisanej metody oznaczania nie stosuje się do analizy ropy naftowej i produktów naftowych zawierających składniki o niskiej masie cząsteczkowej (na przykład frakcje benzynowe, reformaty, benzyny silnikowe, oleje napędowe). Metodą tą nie analizuje się również substancji zawierających heteroatomy (na przykład, alkohole, etery, kwasy lub estry) lub nielotną pozostałość

* wymagane pola

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 15199-1:2009 - wersja polska
Tytuł Przetwory naftowe -- Oznaczanie rozkładu temperatur wrzenia metodą chromatografii gazowej -- Część 1: Średnie destylaty i bazowe oleje smarowe
Data publikacji 14-07-2009
Data wycofania 22-04-2021
Liczba stron 25
Grupa cenowa M
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 222, Przetworów Naftowych oraz Produktów Podobnych Pochodzenia Biologicznego i Syntetycznego
Wprowadza EN 15199-1:2006 [IDT]
Zastępuje PN-EN 15199-1:2006 - wersja angielska
ICS 75.080
Zastąpiona przez PN-EN 15199-1:2021-04 - wersja angielska