PN-EN 9104-002:2016-08 - wersja angielska

Bez VAT: 266,40  PLN Z VAT: 327,67  PLN
Lotnictwo i kosmonautyka -- Systemy zarządzania jakością -- Część 002: Wymagania dotyczące nadzoru nad programami rejestracji/certyfikacji systemu zarządzania jakością w lotnictwie i kosmonautyce

Zakres

Wymagania ustalone w niniejszym dokumencie mają zastosowanie do IAQG i powiązanych sektorów na potrzeby zarządzania nadzorem nad wymaganiami zawartymi normach serii EN 9104 (tzn. EN 9104-001, EN 9104-002, EN 9104-003). Wymagania mają zastosowanie do grup roboczych IAQG na potrzeby nadzoru.
UWAGA Wszystkie wymagane formularze przedstawiono w Załączniku A. Zaprezentowane formularze są przewidziane wyłącznie w celach orientacyjnych; aktualne wersje tych formularzy są dostępne na stronie internetowej IAQG.
1.1 Cel
Celem niniejszej normy jest dokumentowanie procesu nadzoru ICOP i zdefiniowanie sprawnego wspólnego procesu, który dostarcza obiektywne dowody zgodności z ustalonymi normami przemysłu lotniczego i kosmonautycznego serii EN 9100 (tzn. EN 9100, EN 9110, EN 9120) i związanych z akredytacją/certyfikacją.

* wymagane pola

Bez VAT: 266,40  PLN Z VAT: 327,67  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 9104-002:2016-08 - wersja angielska
Tytuł Lotnictwo i kosmonautyka -- Systemy zarządzania jakością -- Część 002: Wymagania dotyczące nadzoru nad programami rejestracji/certyfikacji systemu zarządzania jakością w lotnictwie i kosmonautyce
Data publikacji 03-08-2016
Liczba stron 95
Grupa cenowa X
Sektor SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
Organ Techniczny KT 19, Lotnictwa i Kosmonautyki
Wprowadza EN 9104-002:2016 [IDT]
Zastępuje PN-EN 9104-002:2010 - wersja polska
ICS 03.120.10, 49.020, 03.100.70