PN-EN 9104-001:2013-06 - wersja angielska

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN
Lotnictwo i kosmonautyka -- Systemy zarządzania jakością -- Część 001: Wymagania dotyczące programów certyfikacji systemu zarządzania jakością w lotnictwie, kosmonautyce i obronności

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej określono wymagania oraz zaakceptowane przez przemysł praktyki dotyczące zarządzania programem ICOP, który zapewnia klientom i organizacjom przemysłu lotniczego, kosmonautycznego i obronnego, że ich dostawcy posiadający certyfikaty dla swoich systemów zarządzania jakością, wydane przez akredytowane CB (jednostki certyfikujące), spełniają wymagania odpowiednich norm AQMS. Wymagania ustalone w niniejszej normie mają zastosowanie w IAQG i jej trzech sektorach do zarządzania certyfikacją AQMS i działań z tym związanych. Wymagania mają zastosowanie do grup roboczych IAQG [np. SMS, Zespół Zarządzający Drugiej Strony (OPMT)], przedsiębiorstw będących członkami IAQG, AB, CB, Komitetów Zarządzających Jednostki Certyfikującej (CBMC), AAB, TPAB, Dostawców Szkoleń (TP) oraz organizacji, które poszukują/uzyskały certyfikację na zgodność z normami AQMS. Zalecane jest aby normą AQMS przyjętą przez organizację była EN 9100, EN 9110 i/lub EN 9120, odpowiednio do działalności prowadzonej przez organizację; normy te są powoływane w niniejszym dokumencie jako 'Normy AQMS'. Przedsiębiorstwa będące członkami IAQG zobowiązały się do uznawania certyfikacji systemu zarządzania jakością dostawcy na zgodność ze wszystkimi równorzędnymi normami AQMS (np. AS, EN, JISQ, NBR). Sektory IAQG mają możliwość rozszerzenia zastosowania wymagań określonych w niniejszej normie na inne normy przyjęte przez IAQG i jej trzy sektory [ np. Americas Aerospace Quality Group (AAQG), European Aerospace Quality Group (EAQG), Asia/Pacific Aerospace Quality Group (APAQG)].

* wymagane pola

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-EN 9104-001:2013-06/Ap1:2016-05E

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe Zmieniono zapisy w polu ‘Zastępuje’, dodano informację o zastąpieniach w Przedmowie krajowej
Numer PN-EN 9104-001:2013-06 - wersja angielska
Tytuł Lotnictwo i kosmonautyka -- Systemy zarządzania jakością -- Część 001: Wymagania dotyczące programów certyfikacji systemu zarządzania jakością w lotnictwie, kosmonautyce i obronności
Data publikacji 12-06-2013
Liczba stron 54
Grupa cenowa U
Sektor SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
Organ Techniczny KT 19, Lotnictwa i Kosmonautyki
Wprowadza EN 9104-001:2013 [IDT]
Zastępuje PN-EN 9104:2008 - wersja polska
ICS 03.120.10, 49.020, 03.100.70
Elementy dodatkowe PN-EN 9104-001:2013-06/Ap1:2016-05E