PN-EN 771-2:2011 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 771-2+A1:2015-10 - wersja angielska

Bez VAT: 131,30  PLN Z VAT: 161,50  PLN
Wymagania dotyczące elementów murowych -- Część 2: Elementy murowe silikatowe

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej określono charakterystyki i wymagania właściwości użytkowych elementów murowych silikatowych, przeznaczonych głownie do wykonywania ścian wewnętrznych, ścian zewnętrznych, ścian piwnic, fundamentów i zewnętrznych kominów murowanych.
Niniejsza Norma Europejska jest przeznaczona do stosowania w odniesieniu do wszystkich elementów murowych silikatowych łącznie z elementami o całkowicie nieprostokątnym i nierównoległościennym kształcie, kształtowanych specjalnie oraz elementów uzupełniających.
Zdefiniowano w niej właściwości użytkowe związane np. z wytrzymałością, gęstością, dokładnością wymiarów, które są mierzone zgodnie z odpowiednimi metodami badań podanymi w odrębnych Normach Europejskich.
Niniejsza Norma Europejska przeznaczona jest do oceny zgodności wyrobu. Zawiera także wymaganie dotyczące znakowania wyrobów objętych niniejszym dokumentem.
W niniejszym dokumencie nie określono standardowych wymiarów elementów murowych silikatowych, ani standardowych wymiarów nominalnych, ani kątów pochylenia elementów kształtowanych specjalnie i elementów uzupełniających.
Nie dotyczy elementów o objętości drążeń większej niż 60 %, ani wyrobów produkowanych z łupków jako głównego surowca.
Nie dotyczy płyt o wysokości kondygnacji.
Nie dotyczy elementów przeznaczonych do stosowania w postaci warstw odpornych na przenikanie wilgoci, ani elementów zawierających materiały izolujące cieplnie łączone od strony licowej elementu wrażliwe na działanie ognia, ani elementów przewodów kominowych spalinowych i dymowych

* wymagane pola

Bez VAT: 131,30  PLN Z VAT: 161,50  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 771-2:2011 - wersja polska
Tytuł Wymagania dotyczące elementów murowych -- Część 2: Elementy murowe silikatowe
Data publikacji 07-11-2013
Data wycofania 21-10-2015
Liczba stron 40
Grupa cenowa R
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 233, Konstrukcji Murowanych
Wprowadza EN 771-2:2011 [IDT]
Zastępuje PN-EN 771-2:2006 - wersja polska
ICS 91.100.25
Zastąpiona przez PN-EN 771-2+A1:2015-10 - wersja polska, PN-EN 771-2+A1:2015-10 - wersja angielska