PN-EN 671-1:2012 - wersja angielska

Bez VAT: 103,10  PLN Z VAT: 126,81  PLN
Stałe urządzenia gaśnicze -- Hydranty wewnętrzne -- Część 1: Hydranty wewnętrzne z wężem półsztywnym

Zakres

Podano wymagania i metody badań, dotyczące budowy i parametrów użytkowych hydrantów wewnętrznych z wężem półsztywnym, stale przyłączonych do zasilania wodą, przeznaczonych do instalowania w budynkach i innych obiektach budowlanych w celu użycia przez ich użytkowników. Podane wymagania mogą mieć inne zastosowanie, np. w okrętownictwie lub w środowiskach agresywnych, lecz w takich przypadkach niezbędne mogą być dodatkowe wymagania

* wymagane pola

Bez VAT: 103,10  PLN Z VAT: 126,81  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 671-1:2012 - wersja angielska
Tytuł Stałe urządzenia gaśnicze -- Hydranty wewnętrzne -- Część 1: Hydranty wewnętrzne z wężem półsztywnym
Data publikacji 02-07-2012
Liczba stron 42
Grupa cenowa S
Sektor SOB, Sektor Obronności i Bezpieczeństwa Powszechnego
Organ Techniczny KT 244, Sprzętu, Środków i Urządzeń Ratowniczo - Gaśniczych
Wprowadza EN 671-1:2012 [IDT]
Dyrektywa 305/2011
Zastępuje PN-EN 671-1:2002 - wersja polska
ICS 13.220.20