PN-EN 62369-1:2010 - wersja angielska

Bez VAT: 250,40  PLN Z VAT: 307,99  PLN
Ocena ekspozycji człowieka w polach elektromagnetycznych od urządzeń krótkiego zasięgu (SRD) do różnych zastosowań w zakresie częstotliwości od 0 GHz do 300 GHz -- Część 1: Pola wytwarzane przez urządzenia elektronicznego nadzoru wyrobów, urządzenia automatycznej identyfikacji przy użyciu fal radiowych oraz przez podobne systemy

Zakres

Określono procedury oceny ekspozycji człowieka w polach elektromagnetycznych (EMF) pochodzących od urządzeń wykorzystywanych do elektronicznego nadzoru wyrobów (EAS), od urządzeń do automatycznej identyfikacji przy użyciu fal radiowych (RFID) i od urządzeń do podobnych zastosowań. Dla ułatwienia oceny zgodności przyjęto podejście kolejnych kroków. Krok 1 stanowi prosty pomiar oceniający zgodność z poziomami odniesienia. Krok 2 jest bardziej złożoną serią pomiarów lub obliczeń w połączeniu z technikami analizy. Krok 3 wymaga szczegółowego modelowania i analizy dla porównania z ograniczeniami podstawowymi. Przy ocenie konkretnego urządzenia można użyć metody najodpowiedniejszej do danej sytuacji ekspozycji

* wymagane pola

Bez VAT: 250,40  PLN Z VAT: 307,99  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 62369-1:2010 - wersja angielska
Tytuł Ocena ekspozycji człowieka w polach elektromagnetycznych od urządzeń krótkiego zasięgu (SRD) do różnych zastosowań w zakresie częstotliwości od 0 GHz do 300 GHz -- Część 1: Pola wytwarzane przez urządzenia elektronicznego nadzoru wyrobów, urządzenia automatycznej identyfikacji przy użyciu fal radiowych oraz przez podobne systemy
Data publikacji 29-01-2010
Liczba stron 75
Grupa cenowa W
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 104, Kompatybilności Elektromagnetycznej
Wprowadza EN 62369-1:2009 [IDT], IEC 62369-1:2008 [IDT]
Zastępuje PN-EN 50357:2004 - wersja polska
ICS 13.280, 33.050.01