PN-EN 62058-11:2010 - wersja angielska

Bez VAT: 159,80  PLN Z VAT: 196,55  PLN
Urządzenia do pomiarów energii elektrycznej (prądu przemiennego) -- Kontrola odbiorcza -- Część 11: Ogólne metody stosowane w kontroli odbiorczej

Zakres

Określono ogólne zasady badań odbiorczych zawarte w tej części normy IEC 62058 dotyczące nowo wytworzonych liczników energii elektrycznej produkowanych i dostarczanych w partiach po 50 sztuk i powyżej

* wymagane pola

Bez VAT: 159,80  PLN Z VAT: 196,55  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-EN 62058-11:2010/Ap1:2016-05E

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 62058-11:2010 - wersja angielska
Tytuł Urządzenia do pomiarów energii elektrycznej (prądu przemiennego) -- Kontrola odbiorcza -- Część 11: Ogólne metody stosowane w kontroli odbiorczej
Data publikacji 25-08-2010
Liczba stron 92
Grupa cenowa X
Sektor SEK, Sektor Elektroniki
Organ Techniczny KT 71, Elektrycznych Przyrządów Pomiarowych do Pomiaru Wielkości Elektromagnetycznych
Wprowadza EN 62058-11:2010 [IDT], IEC 62058-11:2008 [MOD]
Zastępuje PN-EN 60514:2002 - wersja polska
ICS 17.220.20, 91.140.50
Elementy dodatkowe PN-EN 62058-11:2010/Ap1:2016-05E