PN-EN 50470-3:2009 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 50470-3:2023-02 - wersja angielska

Bez VAT: 139,60  PLN Z VAT: 171,71  PLN
Urządzenia do pomiarów energii elektrycznej (prądu przemiennego) -- Część 3: Wymagania szczegółowe -- Liczniki statyczne energii czynnej (klas A, B i C)

Zakres

Określono wymagania dotyczące nowo wyprodukowanych liczników statycznych energii czynnej przeznaczonych do użytku domowego, w usługach i handlu oraz drobnym przemyśle, o klasach dokładności A, B i C przeznaczonych do pomiaru energii elektrycznej czynnej prądu przemiennego w sieciach o częstotliwości 50 Hz. Określono szczegółowe wymagania i metody badań

* wymagane pola

Bez VAT: 139,60  PLN Z VAT: 171,71  PLN

Informacje dodatkowe

Aktualna w ocenie zgodności 11-04-2025 - Patrz Komunikat Prezesa PKN
Numer PN-EN 50470-3:2009 - wersja polska
Tytuł Urządzenia do pomiarów energii elektrycznej (prądu przemiennego) -- Część 3: Wymagania szczegółowe -- Liczniki statyczne energii czynnej (klas A, B i C)
Data publikacji 30-04-2009
Data wycofania 09-02-2023
Liczba stron 33
Grupa cenowa Q
Sektor SEK, Sektor Elektroniki
Organ Techniczny KT 71, Elektrycznych Przyrządów Pomiarowych do Pomiaru Wielkości Elektromagnetycznych
Wprowadza EN 50470-3:2006 [IDT], IEC 62053-21:2003 [NEQ], IEC 62053-22:2003 [NEQ]
Dyrektywa 2014/32/EU
Zastępuje PN-EN 50470-3:2007 - wersja angielska
ICS 91.140.50
Zastąpiona przez PN-EN 50470-3:2023-02 - wersja angielska
Elementy dodatkowe PN-EN 50470-3:2009/A1:2019-03E