PN-EN 50470-1:2008 - wersja polska

Bez VAT: 231,00  PLN Z VAT: 284,13  PLN
Urządzenia do pomiarów energii elektrycznej (prądu przemiennego) -- Część 1: Wymagania ogólne, badania i warunki badań -- Urządzenia do pomiarów (klas A, B i C)

Zakres

Określono wymagania nowo wyprodukowanych liczników energii czynnej użytkowanych w sieciach o częstotliwości 50 Hz, służących do pomiaru czynnej energii elektrycznej, przeznaczonych do użytku domowego, w usługach, handlu oraz w przemyśle drobnym. Określono wymagania ogólne oraz metody badań typu, liczników elektromechanicznych lub statycznych energii czynnej przeznaczonych do użytkowania wewnątrz i na zewnątrz budynków, które mają element pomiarowy i urządzenie wskazujące zamknięte w tej samej obudowie. Określono także wskaźniki pracy i wyjścia kontrolne. Zdefiniowano 105 terminów

* wymagane pola

Bez VAT: 231,00  PLN Z VAT: 284,13  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 50470-1:2008 - wersja polska
Tytuł Urządzenia do pomiarów energii elektrycznej (prądu przemiennego) -- Część 1: Wymagania ogólne, badania i warunki badań -- Urządzenia do pomiarów (klas A, B i C)
Data publikacji 12-03-2008
Liczba stron 63
Grupa cenowa V
Sektor SEK, Sektor Elektroniki
Organ Techniczny KT 71, Elektrycznych Przyrządów Pomiarowych do Pomiaru Wielkości Elektromagnetycznych
Wprowadza EN 50470-1:2006 [IDT], IEC 62052-11:2003 [NEQ]
Dyrektywa 2014/32/EU, 2014/30/EU
Zastępuje PN-EN 50470-1:2007 - wersja angielska
ICS 91.140.50
Elementy dodatkowe PN-EN 50470-1:2008/A1:2019-03E