PN-EN 62058-21:2010 - wersja angielska

Bez VAT: 125,90  PLN Z VAT: 154,86  PLN
Urządzenia do pomiarów energii elektrycznej (prądu przemiennego) -- Kontrola odbiorcza -- Część 21: Wymagania szczegółowe dotyczące liczników elektromechanicznych energii czynnej (klas 0,5, 1 i 2 oraz klas A i B)

Zakres

Określono szczegółowe wymagania na badania odbiorcze nowo wyprodukowanych liczników elektromechanicznych energii czynnej zasilanych bezpośrednio lub za pośrednictwem transformatora (klasy A i B) dostarczanych w partiach powyżej 50 szt). Zasady odbioru mniejszej partii liczników powinny być uzgadniane pomiędzy wytwórcą a klientem

* wymagane pola

Bez VAT: 125,90  PLN Z VAT: 154,86  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-EN 62058-21:2010/Ap1:2016-05E

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe Zmieniono zapisy w polu ‘Zastępuje’, dodano informację o zastąpieniach w Przedmowie krajowej
Numer PN-EN 62058-21:2010 - wersja angielska
Tytuł Urządzenia do pomiarów energii elektrycznej (prądu przemiennego) -- Kontrola odbiorcza -- Część 21: Wymagania szczegółowe dotyczące liczników elektromechanicznych energii czynnej (klas 0,5, 1 i 2 oraz klas A i B)
Data publikacji 25-08-2010
Liczba stron 27
Grupa cenowa N
Sektor SEK, Sektor Elektroniki
Organ Techniczny KT 71, Elektrycznych Przyrządów Pomiarowych do Pomiaru Wielkości Elektromagnetycznych
Wprowadza EN 62058-21:2010 [IDT], IEC 62058-21:2008 [MOD]
Dyrektywa 2014/32/EU
Zastępuje PN-EN 60514:2002 - wersja polska
ICS 17.220.20, 91.140.50
Elementy dodatkowe PN-EN 62058-21:2010/Ap1:2016-05E