PN-EN 500-3+A1:2009 - wersja polska

Bez VAT: 60,40  PLN Z VAT: 74,29  PLN
Przejezdne maszyny drogowe -- Bezpieczeństwo -- Część 3: Wymagania szczegółowe dotyczące maszyn do stabilizacji gruntu i maszyn do recyklingu

Zakres

Wyszczególniono wymagania bezpieczeństwa dotyczące maszyn do stabilizacji gruntu i maszyn do recyklingu. Podano wszystkie istotne zagrożenia, sytuacje i przypadki niebezpieczne dotyczące tych maszyn, gdy maszyny te stosowane są zgodnie z przeznaczeniem oraz w warunkach niewłaściwego użycia, które możliwe jest do przewidzenia

* wymagane pola

Bez VAT: 60,40  PLN Z VAT: 74,29  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 500-3+A1:2009 - wersja polska
Tytuł Przejezdne maszyny drogowe -- Bezpieczeństwo -- Część 3: Wymagania szczegółowe dotyczące maszyn do stabilizacji gruntu i maszyn do recyklingu
Data publikacji 06-02-2009
Liczba stron 23
Grupa cenowa L
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 14, Maszyn i Urządzeń dla Budownictwa, Przemysłu Materiałów Budowlanych oraz Górnictwa Skalnego
Wprowadza EN 500-3:2006+A1:2008 [IDT]
Dyrektywa 2006/42/EC
Zastępuje PN-EN 500-3+A1:2008 - wersja angielska
ICS 91.220, 93.080.10