PN-EN 500-1+A1:2010 - wersja angielska

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN
Przejezdne maszyny drogowe -- Bezpieczeństwo -- Część 1: Wymagania ogólne

Zakres

Wyszczególniono ogólne wymagania bezpieczeństwa dotyczące konstruowania i budowy przejezdnych maszyn drogowych w celu ochrony pracowników przed wypadkami i zagrożeniami zdrowia, które mogą występować podczas pracy, załadunku, transportu i obsługi technicznej. Podano wszystkie istotne zagrożenia, sytuacje i przypadki niebezpieczne dotyczące przejezdnych maszyn drogowych, gdy maszyny te stosowane są zgodnie z przeznaczeniem oraz w warunkach niewłaściwego użycia, które możliwe jest do przewidzenia. Podano odpowiednie techniczne środki zaradcze służące do wyeliminowania lub zmniejszenia ryzyka wynikającego z tych istotnych zagrożeń

* wymagane pola

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 500-1+A1:2010 - wersja angielska
Tytuł Przejezdne maszyny drogowe -- Bezpieczeństwo -- Część 1: Wymagania ogólne
Data publikacji 27-04-2010
Liczba stron 51
Grupa cenowa U
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 14, Maszyn i Urządzeń dla Budownictwa, Przemysłu Materiałów Budowlanych oraz Górnictwa Skalnego
Wprowadza EN 500-1:2006+A1:2009 [IDT]
Dyrektywa 2006/42/EC
Zastępuje PN-EN 500-1:2008 - wersja polska
ICS 93.080.10