PN-EN 12001:2013-02 - wersja angielska

Bez VAT: 231,00  PLN Z VAT: 284,13  PLN
Maszyny do transportu, natrysku i rozprowadzania mieszanki betonowej i zapraw -- Wymagania bezpieczeństwa

Zakres

1.1 W niniejszej Normie Europejskiej określono wymagania bezpieczeństwa dotyczące: maszyn do transportu; - maszyn do natrysku; - maszyn do rozprowadzania oraz - liniowych układów do podawania mieszanki betonowej i zaprawy, które zdefiniowano w 3.3 do 3.6. Maszyny mogą być stacjonarne albo przejezdne. Niniejsza Norma Europejska nie dotyczy: - maszyn, które przemieszczają się podczas transportu, natrysku i rozprowadzania; - kabin wszystkich maszyn uwzględnionych w niniejszej normie; - dodatkowych funkcji poza transportem, natryskiem oraz rozprowadzaniem mieszanki betonowej i zaprawy np. oddzielnych funkcji mieszania albo funkcji jaką spełnia żuraw; - wymagań dotyczących pracy w tunelach; - konstrukcji podporowych (np. systemów wieżowych) nie wyłączając zaprojektowanych dla mieszanki betonowej wysięgników rozprowadzających. W niniejszej Normie Europejskiej nie ustalono dodatkowych wymagań dotyczących działań podlegających specjalnym zasadom (np. atmosfera zagrożona wybuchem, zasilanie przez sieci elektryczne, w których napięcie częstotliwość i tolerancja różnią się od tych jakie są w zasilaniu publicznym, trzęsienie ziemi, błyskawica, użytkowanie na drogach publicznych). 1.2 W niniejszej Normie Europejskiej uwzględniono wszystkie zagrożenia znaczące, sytuacje zagrożeń i zdarzenia niebezpieczne właściwe maszynom do transportu, natrysku i rozprowadzania użytkowanym zgodnie z przeznaczeniem oraz w warunkach użytkowania nieprawidłowego, które dają się przewidzieć przez producenta (patrz Rozdział 4). W niniejszej Normie Europejskiej określono odpowiednie środki techniczne służące wyeliminowaniu lub zmniejszeniu ryzyka podczas transportu, montażu, demontażu, wyłączania z pracy, złomowania, działania i obsługi technicznej. 1.3 Niniejsza Norma Europejska nie dotyczy maszyn, które zostały wyprodukowane przed datą opublikowania niniejszego dokumentu przez CEN

* wymagane pola

Bez VAT: 231,00  PLN Z VAT: 284,13  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 12001:2013-02 - wersja angielska
Tytuł Maszyny do transportu, natrysku i rozprowadzania mieszanki betonowej i zapraw -- Wymagania bezpieczeństwa
Data publikacji 28-02-2013
Liczba stron 66
Grupa cenowa V
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 14, Maszyn i Urządzeń dla Budownictwa, Przemysłu Materiałów Budowlanych oraz Górnictwa Skalnego
Wprowadza EN 12001:2012 [IDT]
Dyrektywa 2006/42/EC
Zastępuje PN-EN 12001+A1:2010 - wersja angielska
ICS 91.220