PN-EN 62059-32-1:2012 - wersja angielska

Bez VAT: 86,50  PLN Z VAT: 106,40  PLN
Urządzenia do pomiarów energii elektrycznej --Niezawodność -- Część 32-1: Trwałość -- Badania stabilności właściwości metrologicznych przez zastosowanie podwyższonej temperatury

Zakres

Stabilność właściwości metrologicznych stanowi istotny aspekt trwałości. W niniejszej części normy IEC 62059 określono metodę badania stabilności właściwości metrologicznych liczników energii elektrycznej przez poddanie badanego obiektu działaniu przez dłuższy czas przy górnych granicznych wartościach określonego zakresu pracy dla temperatury, napięcia i prądu. Parametry funkcjonalne inne niż dokładność pomiaru energii nie są objęte zakresem niniejszej normy. Należy zauważyć, że na podstawie wyników tego badania nie można wyciągać żadnych wniosków dotyczących przedziału czasu, w ciągu którego zostanie utrzymana stabilność właściwości metrologicznych, gdy licznik pracuje w normalnych warunkach. Niniejszą Normę Międzynarodową stosuje się do wszystkich typów liczników energii elektrycznej objętych zakresem tematycznym Komitetu Technicznego TC 13 IEC

* wymagane pola

Bez VAT: 86,50  PLN Z VAT: 106,40  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 62059-32-1:2012 - wersja angielska
Tytuł Urządzenia do pomiarów energii elektrycznej --Niezawodność -- Część 32-1: Trwałość -- Badania stabilności właściwości metrologicznych przez zastosowanie podwyższonej temperatury
Data publikacji 31-05-2012
Liczba stron 18
Grupa cenowa J
Sektor SEK, Sektor Elektroniki
Organ Techniczny KT 71, Elektrycznych Przyrządów Pomiarowych do Pomiaru Wielkości Elektromagnetycznych
Wprowadza EN 62059-32-1:2012 [IDT], IEC 62059-32-1:2011 [IDT]
Dyrektywa 2014/32/EU
ICS 91.140.50