PN-EN 62026-2:2013-07/A1:2020-04 - wersja angielska

Bez VAT: 69,20  PLN Z VAT: 85,12  PLN
Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa -- Interfejsy sterowników (CDI) -- Część 2: Interfejs czujnika napędu (AS-i)

Zakres

Niniejsza zmiana A1 do części 2 IEC 62026 wprowadza:
a) w rozdziale 2 Powołania normatywne
Wprowadzono aktualizacje w 16 powołaniach normatywnych
Usunięto powołanie na normę IEC/TS 61915:2003
Dodano powołanie na serię norm IEC 61915;
b) w podrozdziale 5.4.4 ”AS-i earth-fault detector” zastąpiono pierwszy i drugi akapit nowym tekstem;
c) w podrozdziale 8.3.2 „AS-i earth fault detector” zastąpiono trzeci akapit nowym tekstem;
d) w podrozdziale 8.6.2 „Immunity” zastąpiono pierwsze tiret nowym tekstem;
e) podrozdział 8.6.2.3 „Conducted radio frequency disturbances” zastąpiono nowym tekstem;
f) w podrozdziale 9.5.4.3.2 „Test procedure with current probe and oscilloscope (Figure 86b)” pierwsze zdanie drugiego akapitu zastąpiono nowym tekstem;
g) w podrozdziale A.4.5.3 S-7.E – „Semiconductor motor control devices” zastąpiono Uwagę nowym tekstem;
h) w podrozdziale A.4.5.4 „S-7.D/E glossary” wprowadzono zmianę polegającą na :
- zastąpiono w punktach 3, 4, 5, 6, 7 powołania niedatowane na normę IEC 60947-4-1 wraz z odpowiednimi rozdziałami powołaniem datowanym IEC 60947-4-1:2018 wraz z odpowiednimi nowymi rozdziałami;
- zastąpiono w punktach 9, 10, 11, 12, 13 powołania niedatowane na normę IEC 60947-4-2 wraz z odpowiednimi rozdziałami powołaniem datowanym IEC 60947-4-2:2011 wraz z odpowiednimi nowymi rozdziałami;
i) w podrozdziale A.6.5.4 „Data structure and objects” zastąpiono ostatni akapit nowym tekstem.

* wymagane pola

Bez VAT: 69,20  PLN Z VAT: 85,12  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 62026-2:2013-07/A1:2020-04 - wersja angielska
Tytuł Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa -- Interfejsy sterowników (CDI) -- Część 2: Interfejs czujnika napędu (AS-i)
Data publikacji 20-04-2020
Liczba stron 18
Grupa cenowa J
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 77, Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej Niskonapięciowej
Wprowadza EN 62026-2:2013/A1:2019 [IDT], IEC 62026-2:2008/AMD1:2019 [IDT]
ICS 29.130.20