PN-EN 61968-4:2008 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN IEC 61968-4:2019-11 - wersja angielska

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN
Integracja aplikacji w przedsiębiorstwach elektroenergetycznych -- Interfejsy systemu dla zarządzania dystrybucją -- Część 4: Interfejs dla ewidencji i zarządzania środkami trwałymi

Zakres

Niniejsza część określa część informacyjną typów komunikatów, które mogą być użyte do obsługi wielu funkcji biznesowych związanych z ewidencją i zarządzaniem środkami trwałymi. Do typowych zastosowań typów komunikatów zdefiniowanych w niniejszej części należy planowanie rozwoju sieci, powielanie pomiędzy systemami danych sieciowych i danych o wyposażeniu pól, edycja schematów sieci i przegląd środków trwałych. Typy komunikatów zdefiniowane w innych częściach IEC 61968 mogą mieć związek z tymi zastosowaniami

* wymagane pola

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 61968-4:2008 - wersja angielska
Tytuł Integracja aplikacji w przedsiębiorstwach elektroenergetycznych -- Interfejsy systemu dla zarządzania dystrybucją -- Część 4: Interfejs dla ewidencji i zarządzania środkami trwałymi
Data publikacji 18-03-2008
Data wycofania 05-11-2019
Liczba stron 54
Grupa cenowa U
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 183, Bezpieczeństwa Urządzeń Informatycznych, Telekomunikacyjnych i Biurowych
Wprowadza EN 61968-4:2007 [IDT], IEC 61968-4:2007 [IDT]
ICS 35.200, 33.200
Zastąpiona przez PN-EN IEC 61968-4:2019-11 - wersja angielska