PN-EN 61968-100:2014-02 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN IEC 61968-100:2022-11 - wersja angielska

Bez VAT: 297,00  PLN Z VAT: 365,31  PLN
Integracja aplikacji w przedsiębiorstwach elektroenergetycznych -- Interfejsy systemowe do zarządzania dystrybucją -- Część 100: Profile wdrażania

Zakres

IEC 61968 standard, jako całość, definiuje interfejsy do głównych elementów architektury interfejsu systemów dystrybucji w przedsiębiorstwie użyteczności publicznej. Część 1: Architektura interfejsu i ogólne zalecenia, identyfikuje i określa wymogi w zakresie standardowych interfejsów opartych na modelu referencyjnym interfejsu (MRI). Części 3 do 9 normy IEC 61968 definiują interfejsy istotne dla każdej z głównych funkcji biznesowych opisanych przez Model Referencyjny Interfejsu. Jak opisano w IEC 61968, istnieje wiele rozproszonych komponentów aplikacji używanych do zarządzania elektrycznymi sieciami dystrybucyjnymi. Możliwości te obejmują monitorowanie i kontrolę urządzeń dostarczania energii, zarządzania i procesów w celu zapewnienia niezawodności systemu, zarządzania popytem, zarządzania przerwami, organizacją pracy, automatycznym planowaniem, odczytem liczników, kontrolą mierników i zarządzanie obiektami. Ten zestaw standardów jest ograniczony do definicji interfejsów i aplikacji urządzeń. Przewiduje on interoperacyjność różnych systemów informatycznych, platform i języków programowania. Metody i technologie użyte do wdrożenia funkcjonalności i interfejsów są poza zakresem tych norm. W standardach jest określony jedynie sam interfejs. Niniejszy dokument stanowi 100 część ze standardu IEC 61968 i określa wzór wdrażania do zastosowania w innych częściach 61968, korzystających ze wspólnych technologii, w tym JMS oraz usług internetowych. Poradnik jest również przydatny przy korzystaniu z technologii (ESB). Zapewnia to możliwość wykorzystania interoperacyjnych zastosowań części 3 do 9 standardu IEC 61968. Jednocześnie norma może być wykorzystana poza zadaniami zdefiniowanymi w IEC 61968.

* wymagane pola

Bez VAT: 297,00  PLN Z VAT: 365,31  PLN

Informacje dodatkowe

Aktualna w ocenie zgodności 23-03-2025 - Patrz Komunikat Prezesa PKN
Numer PN-EN 61968-100:2014-02 - wersja angielska
Tytuł Integracja aplikacji w przedsiębiorstwach elektroenergetycznych -- Interfejsy systemowe do zarządzania dystrybucją -- Część 100: Profile wdrażania
Data publikacji 24-02-2014
Data wycofania 17-11-2022
Liczba stron 122
Grupa cenowa XB
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 183, Bezpieczeństwa Urządzeń Informatycznych, Telekomunikacyjnych i Biurowych
Wprowadza EN 61968-100:2013 [IDT], IEC 61968-100:2013 [IDT]
ICS 35.240.99, 29.240.01, 33.200
Zastąpiona przez PN-EN IEC 61968-100:2022-11 - wersja angielska