PN-EN 61968-11:2013-11 - wersja angielska

Bez VAT: 337,00  PLN Z VAT: 414,51  PLN
Integracja aplikacji w przedsiębiorstwach elektroenergetycznych -- Interfejsy systemowe do zarządzania dystrybucją -- Część 11: Rozszerzenie dla przedsiębiorstw dystrybucyjnych wspólnego modelu informacyjnego (CIM)

Zakres

Ta część normy IEC 61968 opisuje rozszerzenia wspólnego modelu informacyjnego (CIM) dla przedsiębiorstw dystrybucyjnych, przedstawionego w normie IEC 61970-301. Definiuje ona znormalizowany zestaw rozszerzeń wspólnego modelu informacyjnego (CIM), które wspierają definicje komunikatów w normach IEC 61968-3 do IEC 61968-9, IEC 61968-13 i IEC 61968-14. Zawartość tej normy stanowi model informacyjny który rozszerza podstawowy CIM na potrzeby sieci rozdzielczych, jak również dla potrzeb integracji z rozległymi systemami informatycznymi przedsiębiorstw stosowanymi typowo w przedsiębiorstwach elektroenergetycznych. Model informatyczny określony jest w UML który jest językiem nie zależnym od platformy i elektronicznie przetwarzalnym, w związku z czym jest stosowanym do tworzenia definicji zawartości komunikatów w różnych potrzebnych formatach. Dzięki temu, ta norma nie będzie pod wpływem specyfikacji, rozwoju i/lub opracowań infrastruktur następnej generacji, zarówno przez zastosowanie norm lub własnych środków.
Na potrzeby tej części normy IEC 61968, model rozdzielczy CIM (DCIM) odnosi się do modelu IEC CIM zgodnie ze zdefiniowaniem przez normę IEC 61970-301 i tą część normy IEC 61968.
Wspólny model informacyjny (CIM) jest modelem abstrakcyjnym większości obiektów w przedsiębiorstwie elektroenergetycznym typowo zaangażowanych w interesy przedsiębiorstwa. Przez zastosowanie znormalizowanego sposobu przedstawiania źródeł systemu elektroenergetycznego jako klas i atrybutów obiektu, wraz z ich współzależnościami, CIM umożliwia integrację aplikacji programowych opracowanych niezależnie przez różnych dostawców. CIM zapewnia integrację dzięki zdefiniowaniu wspólnego języka (tzn. semantyki i składni) bazując na CIM umożliwia tym aplikacjom lub systemom dostęp do danych publicznych I wymiany informacji niezależnie od tego jak ta informacja jest wewnętrznie przedstawiana.
Norma IEC 61970-301 definiuje jądro CIM dla aplikacji systemu zarządzania energią (EMS), włącznie z szeregiem klas, które mogą być użyteczne w szerszym zakresie zastosowań. Dzięki swemu rozmiarowi klasy CIM są grupowane w logiczne paczki a zbiory tych paczek są zarządzane przez oddzielne normy międzynarodowe. Ten dokument rozszerza jądro CIM o paczki ukierunkowane na system zarządzania dystrybucją (DSM) włącznie z zasobami, pracą, odbiorcami, sterowanie odbiorami, pomiarami itd. Norma IEC 62325-301 rozszerza CIM o paczki takie jak interesy rynkowe i aplikacje zarządzania rynkiem. Inne rozszerzenia CIM mogą być publikowane jao normy międzynarodowe, organizowane przez oddzielne grupy lub ekspertów w danych dziedzinach. W zależności od potrzeb projektów, integracja aplikacji może wymagać klas i paczek pochodzących z jednej lub większej liczby norm CIM.

* wymagane pola

Bez VAT: 337,00  PLN Z VAT: 414,51  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 61968-11:2013-11 - wersja angielska
Tytuł Integracja aplikacji w przedsiębiorstwach elektroenergetycznych -- Interfejsy systemowe do zarządzania dystrybucją -- Część 11: Rozszerzenie dla przedsiębiorstw dystrybucyjnych wspólnego modelu informacyjnego (CIM)
Data publikacji 29-11-2013
Liczba stron 214
Grupa cenowa XE
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 183, Bezpieczeństwa Urządzeń Informatycznych, Telekomunikacyjnych i Biurowych
Wprowadza EN 61968-11:2013 [IDT], IEC 61968-11:2013 [IDT]
Zastępuje PN-EN 61968-11:2011 - wersja angielska
ICS 35.240.99, 33.040.20