PN-EN 61968-9:2014-06 - wersja angielska

Bez VAT: 436,80  PLN Z VAT: 537,26  PLN
Integracja aplikacji w przedsiębiorstwach elektroenergetycznych -- Interfejsy systemowe do zarządzania dystrybucją -- Część 9: Interfejsy do nadzoru i odczytu liczników

Zakres

Niniejsza część IEC 61968 określa treść informacji zestawu typów wiadomości, które mogą być wykorzystywane do wspierania wielu funkcji biznesowych odnoszących się do odczytu liczników i kontroli. Typowe zastosowania rodzajów telegramów obejmują odczyt liczników, kontrolę, wydarzenia, synchronizację danych klienta i przełączanie klienta. Choć przeznaczony przede wszystkim dla elektrycznych sieci dystrybucyjnych, standard IEC 61968-9 może być stosowany do innych aplikacji pomiarowych, w tym nieelektrycznych pomiarów ilościowych niezbędnych w sieciach gazowych i wodociągowych.
Celem tej części normy IEC 61968 jest sprecyzowanie standardu dla integracji systemów pomiaru (MS), który zawiera tradycyjne systemy manualne, oraz (jedno lub dwu-kierunkowe) systemy automatycznego odczytu liczników (AMR), oraz systemy zarządzanie danymi licznikowymi (MDM) z innymi systemami przedsiębiorstwa i funkcjami biznesowymi w ramach zakresu norm IEC 61968. Zakres tej części normy IEC 61968 bis zawiera wymianę informacji między systemami pomiarowymi, systemami MDM, oraz innymi systemami w ramach przedsiębiorstwa energetycznego. Szczegółowe dane protokołów komunikacyjnych używane w tych systemach są poza zakresem tej Normy Międzynarodowej. Natomiast ta Norma Międzynarodowa będzie określał i modelował ogólne możliwości które mogą być potencjalnie zapewnione przez zaawansowaną i/lub odziedziczoną infrastrukturę pomiarową, włączając możliwości dwu-kierunkowej komunikacji takie jak sterowanie obciążeniem, dynamiczne taryfowanie, detekcja wyłączeń, źródła rozproszone (GR), sygnały sterowania I odczyt na żądanie. W ten sposób na tą normę nie będzie wpływała specyfikacja, opracowanie i/lub rozwój następnej generacji infrastruktur liczników zarówno po przez stosowanie norm czy prawnie zastrzeżonych środków.

* wymagane pola

Bez VAT: 436,80  PLN Z VAT: 537,26  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 61968-9:2014-06 - wersja angielska
Tytuł Integracja aplikacji w przedsiębiorstwach elektroenergetycznych -- Interfejsy systemowe do zarządzania dystrybucją -- Część 9: Interfejsy do nadzoru i odczytu liczników
Data publikacji 06-06-2014
Liczba stron 450
Grupa cenowa XK
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 183, Bezpieczeństwa Urządzeń Informatycznych, Telekomunikacyjnych i Biurowych
Wprowadza EN 61968-9:2014 [IDT], IEC 61968-9:2013 [IDT]
Zastępuje PN-EN 61968-9:2010 - wersja angielska
ICS 33.200