PN-EN 61968-11:2011 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 61968-11:2013-11 - wersja angielska

Bez VAT: 309,90  PLN Z VAT: 381,18  PLN
Integracja aplikacji w przedsiębiorstwach elektroenergetycznych -- Interfejsy systemowe do zarządzania dystrybucją -- Cześć 11: Rozszerzenie dla dystrybucji wspólnego modelu informacyjnego (CIM)

Zakres

Zgodnie z normą IEC 61868 DMS (System Zarządzania Dystrybucją) zawarto szereg składników rozproszonych aplikacji Przedsiębiorstwa Elektroenergetycznego przeznaczonych do zarządzania elektroenergetyczną siecią rozdzielczą. Właściwości te zawierają również nadzór i sterowanie urządzeń służących do dostawy energii elektrycznej, procesy zarządcze zapewniające niezawodność systemu, zarządzanie napięciem, zarządzanie popytem, zarządzanie odstawieniami, zarządzanie pracami, automatyczne mapowanie i zarządzanie wyposażeniem. Zdefiniowano standardowe interfejsy dla każdej klasy aplikacji określonej w Modelu Interfejsu Odniesienia (IRM) - Interface Reference Model, który opisano w Części 1: Interface Architecture and General Requirements - architektura interfejsu i wymagania ogólne

* wymagane pola

Bez VAT: 309,90  PLN Z VAT: 381,18  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 61968-11:2011 - wersja angielska
Tytuł Integracja aplikacji w przedsiębiorstwach elektroenergetycznych -- Interfejsy systemowe do zarządzania dystrybucją -- Cześć 11: Rozszerzenie dla dystrybucji wspólnego modelu informacyjnego (CIM)
Data publikacji 27-05-2011
Data wycofania 29-11-2013
Liczba stron 165
Grupa cenowa XC
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 183, Bezpieczeństwa Urządzeń Informatycznych, Telekomunikacyjnych i Biurowych
Wprowadza EN 61968-11:2010 [IDT], IEC 61968-11:2010 [IDT]
ICS 35.240.99, 33.040.20
Zastąpiona przez PN-EN 61968-11:2013-11 - wersja angielska