PN-EN 61008-1:2007/IS1:2008 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 61008-1:2013-05 - wersja angielska

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN
Wyłączniki różnicowoprądowe bez wbudowanego zabezpieczenia nadprądowego do użytku domowego i podobnego (RCCB) -- Część 1: Postanowienia ogólne

Zakres

Dotyczy Podrozdziału 6.Z.1 Znakowanie znormalizowane - przedostatni akapit. Uściślono stosowanie na schematach oprzewodowania symbolu zdolności izolowania według EN 61008-1 i stosowanie symbolu alternatywnego według IEC 60617-7-DB-12M 07-13-08, będącego kombinacją symbolu łącznika i rozłącznika izolacyjnego

* wymagane pola

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 61008-1:2007/IS1:2008 - wersja polska
Tytuł Wyłączniki różnicowoprądowe bez wbudowanego zabezpieczenia nadprądowego do użytku domowego i podobnego (RCCB) -- Część 1: Postanowienia ogólne
Data publikacji 16-12-2008
Data wycofania 23-05-2013
Liczba stron 3
Grupa cenowa B
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 62, Sprzętu Elektroinstalacyjnego
Wprowadza EN 61008-1:2004/IS1:2007 [IDT]
ICS 29.120.50
Zastąpiona przez PN-EN 61008-1:2013-05 - wersja angielska