PN-EN 61000-4-30:2015-05 - wersja polska

Bez VAT: 250,40  PLN Z VAT: 307,99  PLN
Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) -- Część 4-30: Metody badań i pomiarów -- Metody pomiaru jakości energii

Zakres

Niniejsza część IEC 61000-4 określa metody pomiaru i interpretacji wyników dla parametrów jakości energii elektrycznej w systemach elektroenergetycznych prądu przemiennego o deklarowanej częstotliwości podstawowej 50 Hz lub 60 Hz.
Metody pomiaru są opisane dla każdego istotnego parametru w sposób zapewniający wiarygodne i powtarzalne wyniki, niezależnie od sposobu wdrożenia metody. Niniejsza norma dotyczy metod pomiaru dla pomiarów in situ.
Pomiar parametrów objętych niniejszą normą jest ograniczony do zjawisk przewodzonych w systemach elektroenergetycznych. Parametry jakości energii elektrycznej rozpatrywane w niniejszej normie to: częstotliwość zasilania, wielkość napięcia zasilającego, migotanie światła, zapady i wzrosty napięcia zasilającego, przerwy w napięciu, napięcia przejściowe, asymetria napięcia zasilającego, harmoniczne i interharmoniczne napięcia, napięcia sygnalizacyjne w napięciu zasilającym, szybkie zmiany napięcia oraz pomiary prądu. Emisje w zakresie od 2 kHz do 150 kHz omówiono w Załączniku C (informacyjnym), a odchylenia w górę i w dół omówiono w Załączniku D (informacyjnym). W zależności od celu pomiaru można mierzyć wszystkie parametry z powyższego wykazu lub ich podzbiór.
UWAGA 1 Metody badań w celu weryfikacji zgodności z niniejszą normą można znaleźć w IEC 62586-2.
UWAGA 2 Wpływ przetworników umieszczonych pomiędzy systemem elektroenergetycznym a przyrządem jest znany, ale nie został szczegółowo omówiony w niniejszej normie. Wytyczne dotyczące wpływu przetworników można znaleźć w IEC TR 61869-103.

* wymagane pola

Bez VAT: 250,40  PLN Z VAT: 307,99  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-EN 61000-4-30:2015-05/AC:2017-02P

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 61000-4-30:2015-05 - wersja polska
Tytuł Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) -- Część 4-30: Metody badań i pomiarów -- Metody pomiaru jakości energii
Data publikacji 19-01-2023
Liczba stron 74
Grupa cenowa W
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 104, Kompatybilności Elektromagnetycznej
Wprowadza EN 61000-4-30:2015 [IDT], IEC 61000-4-30:2015 [IDT]
Zastępuje PN-EN 61000-4-30:2011 - wersja polska
ICS 33.100.99
Elementy dodatkowe PN-EN 61000-4-30:2015-05/AC:2017-02P