PN-EN 62271-106:2011 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN IEC 62271-106:2021-09 - wersja angielska

Bez VAT: 266,40  PLN Z VAT: 327,67  PLN
Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza -- Część 106: Styczniki, sterowniki i rozruszniki silników prądu przemiennego

Zakres

Niniejsza część normy IEC 62271 ma zastosowanie do styczników, sterowników ze stycznikami i rozruszników silników prądu przemiennego przeznaczonych do instalacji wnętrzowych pracujących przy częstotliwościach do 60 Hz włącznie, w sieciach o napięciach powyżej 1000 V lecz nie przewyższających 24000 V. Norma dotyczy urządzeń trójbiegunowych stosowanych w sieciach trójfazowych oraz jednobiegunowych przeznaczonych do sieci jednofazowych. Styczniki i rozruszniki dwubiegunowe stosowane w sieciach jednofazowych podlegają uzgodnieniom pomiędzy wytwórcą i użytkownikiem. Styczniki i/lub rozruszniki objęte tą normą nie posiadają odpowiedniej zwarciowej zdolności wyłączeniowej. W związku z tym norma podaje wymagania dla: - rozruszników silników skojarzonych z oddzielnymi zabezpieczeniami zwarciowymi, - sterowników ze stycznikami zespolonych z zabezpieczeniami zwarciowymi (SCPD). Norma dotyczy styczników przeznaczonych do załączania i wyłączania obwodów elektrycznych oraz - jeżeli są wyposażone w odpowiednie przekaźniki - do zabezpieczenia tych obwodów przed przeciążeniami. Norma ma również zastosowanie do napędów styczników i ich wyposażenia pomocniczego. Rozruszniki przeznaczone do rozruchu i przyspieszania silników do prędkości znamionowej, zapewniające ciągłą pracę silników i wyłączanie zasilania oraz zaopatrzone w środki zabezpieczające silniki i przyłączone obwody przed przeciążeniami są również objęte niniejszą normą. Rodzaje rozruszników silników: - rozruszniki bezpośrednie, - rozruszniki rewersyjne, - rozruszniki dwukierunkowe, - rozruszniki obniżające moc pozorną (napięcie): rozruszniki autotransformatorowe, rozruszniki oporowe, rozruszniki dławikowe. Niniejsza norma nie dotyczy: - rozruszników z wyłącznikami, - styczników lub rozruszników wielobiegunowych z biegunami działającymi oddzielnie, - dwustopniowych rozruszników autotransformatorowych przeznaczonych do pracy ciągłej w stanie rozruchu, - niezrównoważonych rozruszników oporowych wirnikowych

* wymagane pola

Bez VAT: 266,40  PLN Z VAT: 327,67  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 62271-106:2011 - wersja angielska
Tytuł Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza -- Część 106: Styczniki, sterowniki i rozruszniki silników prądu przemiennego
Data publikacji 30-11-2011
Data wycofania 30-09-2021
Liczba stron 84
Grupa cenowa X
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 74, Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej Wysokonapięciowej
Wprowadza EN 62271-106:2011 [IDT], IEC 62271-106:2011 [IDT]
Zastępuje PN-EN 60470:2002 - wersja polska
ICS 29.130.10
Zastąpiona przez PN-EN IEC 62271-106:2021-09 - wersja angielska