PN-EN 60335-1:2012/A1:2019-10 - wersja angielska

Bez VAT: 139,60  PLN Z VAT: 171,71  PLN
Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 1: Wymagania ogólne

Zakres

Wprowadzono zmiany w Rozdziałach: 1, 2, 3, 5, 7, 8, 10, 11, 13, 15, 16, 19, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29 i Bibliografii. Zmieniono tytuł Rysunku 1 i Rysunku 2. Zastąpiono Rysunek 3 i Rysunek 4 nowymi rysunkami. Zmieniono Załącznik B i Załącznik H. Dodano nowy Załącznik S.
Wprowadzono wspólne modyfikacje do Rozdziału 11, Rozdziału 24. Zmodyfikowano Załącznik ZC.

* wymagane pola

Bez VAT: 139,60  PLN Z VAT: 171,71  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 60335-1:2012/A1:2019-10 - wersja angielska
Tytuł Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 1: Wymagania ogólne
Data publikacji 29-10-2019
Liczba stron 33
Grupa cenowa Q
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 63, Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
Wprowadza EN 60335-1:2012/A1:2019 [IDT], IEC 60335-1:2010/AMD1:2013 [MOD], IEC 60335-1:2010/AMD1:2013/COR1:2014 [IDT]
Dyrektywa 2014/35/EU
ICS 13.120, 97.030