PN-EN 61000-4-19:2014-10 - wersja angielska

Bez VAT: 171,90  PLN Z VAT: 211,44  PLN
Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) -- Część 4-19: Metody badań i pomiarów -- Badanie odporności przyłączy energetycznych prądu przemiennego na przewodzone zaburzenia symetryczne i sygnalizację w zakresie częstotliwości od 2 kHz do 150 kHz

Zakres

Niniejsza część IEC 61000 odnosi się do wymagań i metod badań odporności urządzeń elektrycznych i elektronicznych na przewodzone zaburzenia symetryczne i sygnalizację
w zakresie częstotliwości 2 kHz do 150 kHz, pojawiające się na przyłączach energetycznych
prądu przemiennego.
Przedmiotem niniejszej normy jest ustanowienie wspólnych i powtarzalnych podstaw do badania urządzeń elektrycznych i elektronicznych przy stosowaniu na przyłączach energetycznych prądu przemiennego zaburzeń i sygnalizacji symetrycznych.
Niniejsza norma definiuje:
– kształt przebiegów badawczych;
– zakres poziomów badawczych;
– sprzęt do badań;
– układ badawczy;
– procedury badawcze.
– procedury weryfikacji.
Badania te mają na celu wykazanie odporności urządzeń elektrycznych i elektronicznych pracujących przy napięciu sieci zasilającej do 280 V (między fazą i przewodem neutralnym lub fazą i ziemią, jeśli nie stosuje się przewodu neutralnego) i częstotliwości 50 lub 60 Hz, gdy poddaje się je symetrycznym zaburzeniom przewodzonym, takim jak pochodzące od urządzeń energoelektronicznych i systemów transmisji po liniach elektroenergetycznych (PLC).
UWAGA: W niektórych krajach, maksymalne napięcie pomiędzy fazą a przewodem neutralnym może sięgać nawet 350V.
Odporność na harmoniczne i interharmoniczne, w tym sygnalizację sieciową, na przyłączach energetycznych prądu przemiennego na częstotliwościach do 2 kHz w trybie symetrycznym jest objęta normą IEC 61000-4-13.
Emisje w zakresie częstotliwości 2 kHz - 150 kHz mają często składową zarówno symetryczną jak i niesymetryczną. Niniejsza norma obejmuje badania odporności tylko na składową symetryczną zaburzeń i sygnalizacji. Zaleca się również wykonywanie badań składowej niesymetrycznej, które są objęte normą IEC 61000-4-16.

* wymagane pola

Bez VAT: 171,90  PLN Z VAT: 211,44  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 61000-4-19:2014-10 - wersja angielska
Tytuł Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) -- Część 4-19: Metody badań i pomiarów -- Badanie odporności przyłączy energetycznych prądu przemiennego na przewodzone zaburzenia symetryczne i sygnalizację w zakresie częstotliwości od 2 kHz do 150 kHz
Data publikacji 20-10-2014
Liczba stron 42
Grupa cenowa S
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 104, Kompatybilności Elektromagnetycznej
Wprowadza EN 61000-4-19:2014 [IDT], IEC 61000-4-19:2014 [IDT]
ICS 33.100.20